II Tydzień Wychowania w Tarnowie

Rozmowy ze specjalistami, sesje, rajd, konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół – tak w Tarnowie będzie przebiegał II Tydzień Wychowania. Bogaty program przygotowali wspólnie Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Tarnowie i Wydział Edukacji Urzędu Miasta.

Wychowywać, ale jak? - takie hasło przyświecać będzie Tygodniowi Wychowania, który w całej Polsce obchodzony będzie w dniach 16-22 września. W Tarnowie już w poniedziałek będzie dzień otwarty takich instytucji jak poradnie psychologiczne czy Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Warto skontaktować się ze specjalistami, jeżeli mamy problemy wychowawcze – radzi Danuta Ciszek prezes KSW w Tarnowie i koordynator Tygodnia.

Pobierz plik

Gościem Tygodnia Wychowania w Tarnowie będzie m.in. – ks. dr Jerzy Smoleń z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który w poniedziałek wygłosi wykład  'Psychologia komunikacji w budowaniu właściwych relacji między nauczycielem a uczniem'. Początek o 18.00 w auli Jana Pawła II przy katedrze.

eb

II TYDZIEŃ WYCHOWANIA
WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
Tarnów, 17-21 września 2012 r.

PROGRAM

17.09.12 (poniedziałek)
Dzień Otwarty instytucji pomocowych w Tarnowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Nadbrzeżna Dolna 7, godz. 8.00-18.00; tel. (14) 655-99-95, 655-99-96;
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna, ul. Szujskiego 25, godz. 8.00-20.00; tel. (14) 622-27-96;
Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania 'Arka”, pl. Katedralny 6, godz. 16.00-20.00; tel. (14) 621-01-91 i 19-487
Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, ul. Szarych Szeregów 1, godz. 9.00-20.00; tel. (14) 655-36-36, 655-66-59;
Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym, ul. Rynek 4/3, 33-100 Tarnów, godz. 16.00-18.00; tel. (14) 622-40-43;
i inne po potwierdzeniu chęci udziału

Aula Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie (Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie)

17.00 Msza św. pod przewodnictwem bpa Władysława Bobowskiego
18.00 Psychologia komunikacji w budowaniu właściwych relacji między nauczycielem a  uczniem – ks. dr Jerzy Smoleń (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

18.09.12 (wtorek)
Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10, godz. 9.00-11.00 (Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego)

Konferencja Historia magistra vitae est – Historia jest nauczycielką życia – jak realizować wychowanie patriotyczne dzisiaj?
1. Otwarcie i wprowadzenie - prof. dr hab. Edmund Juśko, prezes
2. Współzależność myśli historycznej i mądrości życiowej – ks. prof. dr hab. Adam Solak
3. Pamięć o przeszłości jako element tożsamości polskich emigrantów – dr Marcin Borys
4. Bohaterzy Szlaku Partyzanckiego jako przykład wartości patriotycznych – Maciej Małozięć
5. Patron i wpływ głoszonych przez niego wartości na prace dydaktyczno-wychowawczą szkoły – Mieczysław Czosnyka

Rajd Patriotyczno-Turystyczny po Tarnowie Szlakami żołnierzy września 1939 (Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej)

19 i 20.09.12 (środa i czwartek)
Siedziba Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie, ul. Żydowska 20, godz. 17.00-19.00.

Sesja metodyczna: jak organizować wycieczki i rajdy, popularyzować wychowanie poprzez turystykę i krajoznawstwo?
   1. Otwarcie i wprowadzenie – Andrzej Łabno, prezes
   2. Podstawy prawne i metodyka organizacji wycieczek – Marzena Misaczek
   3. Motywacja do uprawianie turystyki - odznaki krajoznawcze i regionalne PTTK – Ewa Strojna
   4. Turystyka górska jako sposób na wychowywanie młodzieży – Janusz Foszcz;
   5. Praktyczna działalność Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK na przykładzie SKKT-PTTK 'Compas” w Zakliczynie – Irena i Janusz Flakowicz
W przerwie zajęć zwiedzanie Izby Regionalnej (mini muzeum) PTTK – oprowadza Marcin Ścisłowicz

20.09.12 (czwartek)
Urząd Miasta Tarnowa, Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10, godz. 10.00-12.30 (Wydział Edukacji)

Spotkanie Zespołu Koordynującego systemowe działania Miasta w zakresie wychowania i profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży z tarnowskim instytucjami i stowarzyszeniami

21.09.12 (piątek)
Urząd Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, sala 8, godz. 10.00-12.30 (Centrum Spraw Społecznych)

Szkoleniowa konferencja miejska dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów – omówienie profilaktycznego Programu Przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w szkole D.A. Corne, R,H. Horner, L.S. Hawken dot. zmiany zachowań problemowych uczniów narażonych na poważne problemy z zachowaniem – prowadzący dr Jakub Kołodziejczyk (Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 'Sophia” w Starachowicach).

Leave a Reply