Iedereen kan leren om innovatief te handelen

Er zal altijd een wild en onvoorspelbaar karakter gekoppeld blijven aan creativiteit en uitvindingen, maar toch kan in principe iedereen innovatief tewerk gaan. Dat is de conclusie van een rapport van Anthony McCaffrey, onderzoekers cognitieve psychologie aan de University of Massachusetts. Innovatie wordt volgens McCaffrey gedragen door het talent om mogelijkheden te zien die door anderen over het hoofd worden gezien. Op die manier kan volgens de Amerikaanse onderzoeker een model voor innovatief gedrag worden ontwikkeld.

"Uit meer dan honderd moderne en duizend historische uitvindingen is gebleken dat succesvolle wetenschappers erin slagen om verdoken mogelijkheden van een toepassing te ontdekken en daarop een oplossing te bouwen die problemen kan verhelpen," merkt Anthony McCaffrey op. "De meeste mensen zien klevende producten als een last, maar toch zou dat iemand op het idee kunnen brengen om velcro uit te vinden. Het verbeeldingsvermogen van de eerste groep is gehinderd door een functionele fixatie op de traditionele eigenschappen van een product."

"Om functionele fixatie te kunnen overwinnen moet men de bekende informatie over objecten op een andere manieer proberen te interpreteren," stipt Anthony McCaffrey aan. Uit het onderzoek van de Amerikaanse wetenschapper bleek dat respondenten die geleerd hadden om andere interpretaties te hanteren, erin slaagden om 67,4 procent meer problemen op te lossen dan de controlegroep die geen training in de herinterpretatie van het gewone had ontvangen. (MH)

Leave a Reply