Hvorfor kvinner gråter dobbelt så mye som menn

Kvinner gråter både oftere og mer enn menn. Og når kvinner gråter gjør de det også dobbelt så lenge som menn, ifølge en studie fra Tilburg University i Nederland av mer enn 5000 personer.

Men hvordan kan det ha seg at det er slik, spør magsinet KK.

Henrik Høgh-Olesen er professor i psykologi på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Ifølge ham har kvinner evolusjonært sett hatt nytte av å være i stand til å gråte og skape medfølelse i fortidens kvinnesamfunn.

- Det er vanskelig å si hvordan det har kunnet hjelpe kvinner å gråte og vise følelser historisk sett, men i og med at de fortsatt gjør det oftere enn menn, har det hatt en funksjon. Vi må anta at kvinner ikke har tapt status av å gråte, men har de i stedet har fått en omsorgsgevinst, sier han.

En studie publisert i Evolutionary Psychology bekrefter at gråting en evolusjonær måte å vekke reaksjoner som medfølelse og støtte fra mennesker rundt seg.

- Det henger sammen med tilknytningsystemet vårt – av en eller annen grunn er det noe ved gråt som utløser empati og drar andre menneskers oppmerksomhet mot oss, sier Atle Dyregrov, som er spesialist i klinisk psykologi og en av grunnleggerne av Senter for Krisepsykologi i Bergen, til KK.no.

Historisk har det også vært kvinner som har tatt ansvaret for barn. Dermed har det vært nødvendig for kvinnene å utvikle empati, lydhørhet over det sosiale spillet, og evnen til å lese nonverbale kroppstegn, ettersom babyer ikke med ord kan forklare hvordan de har det, skriver KK.no.

Leave a Reply