Hvorfor kvinner gråter dobbelt så mye som menn – Kvinner – Hegnar.no

Kvinner gråter både oftere og mer enn menn. Og når kvinner gråter gjør de det også dobbelt så lenge som menn, ifølge en studie fra Tilburg University i Nederland av mer enn 5000 personer.

Men hvordan kan det ha seg at det er slik, spør magsinet KK.

Henrik Høgh-Olesen er professor i psykologi på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Ifølge ham har kvinner evolusjonært sett hatt nytte av å være i stand til å gråte og skape medfølelse i fortidens kvinnesamfunn.

- Det er vanskelig å si hvordan det har kunnet hjelpe kvinner å gråte og vise følelser historisk sett, men i og med at de fortsatt gjør det oftere enn menn, har det hatt en funksjon. Vi må anta at kvinner ikke har tapt status av å gråte, men har de i stedet har fått en omsorgsgevinst, sier han.

En studie publisert i Evolutionary Psychology bekrefter at gråting en evolusjonær måte å vekke reaksjoner som medfølelse og støtte fra mennesker rundt seg.

- Det henger sammen med tilknytningsystemet vårt – av en eller annen grunn er det noe ved gråt som utløser empati og drar andre menneskers oppmerksomhet mot oss, sier Atle Dyregrov, som er spesialist i klinisk psykologi og en av grunnleggerne av Senter for Krisepsykologi i Bergen, til KK.no.

Historisk har det også vært kvinner som har tatt ansvaret for barn. Dermed har det vært nødvendig for kvinnene å utvikle empati, lydhørhet over det sosiale spillet, og evnen til å lese nonverbale kroppstegn, ettersom babyer ikke med ord kan forklare hvordan de har det, skriver KK.no.

Leave a Reply