Hobbypsykologene blant oss

Les også

Som å tro på julenissen

Norsk Tipping er fellesskapets redskap mot spillavhengighet, for en ansvarlig og kontrollert spillindustri og norsk idrett og frivillighets beste venn.

Send oss en kronikk eller et debattinnlegg!

Se hvordan »

Det er mange som anser seg selv som empatiske i dagens samfunn. Omsorgsfulle venner eller kjærester som ville gjort alt for deres kjære og nære om det verste skulle inntreffe. Klisjeen om at «jeg vil alltid være der, uansett hva» har nok mange hørt og samtidig senere fått bekreftet at ikke var tilfellet når krisen inntraff.

Det har i den vestlige verden vokst frem nye folkesykdommer. Bla. depresjon og angst, som er hovedårsakene til sykefravær og at folk dropper ut av skolen, i følge WHO.

Årsakene til at man blir deprimert eller utvikler angstproblemer kan være mange og variere fra person til person. Noen har opplevd en oppvekst med ruspåvirkede foreldre og omsorgssvikt og andre har blitt mobbet i barndommen. Disse årsaksfaktorene er bare noen av flere som kan påføre mennesker psykiske påkjenninger.

Når man opplever en psykisk belastning, er det ofte godt å ha noen å snakke med. Lette på trykket å få ut alt det vonde. I noen tilfeller oppsøker syke folk psykolog eller psykiater, i andre tilfeller holder det å snakke med familie og venner.

Familie og venner er et viktig sikkerhetsnett når man sliter psykisk. Det er viktig at man har tillit og føler gjensidig empati med de nærmeste når livskrisene oppstår. Likevel kan det selvsagte, at familie og nære venner stiller opp i tunge tider, ikke være like selvsagt. Og ikke nødvendigvis fordi de ikke ønsker å hjelpe deg. Men fordi de ikke vet hvordan de skal hjelpe deg.

Det er mange nordmenn i dag som opererer som hobbypsykologer. De mener gjerne de har de nødvendige personlige egenskapene eller så har de lest en artikkel på VG.no. I noen tilfeller kan nok også dette være tilfellet. Men andre ganger er det nok ofte klisjéfylte utsagn som går automatisk når man opererer som hobbypsykolog.

For det er ingen hemmelighet at hvis noen for eksempel mobber, baksnakker deg eller sprer rykter om deg, så er hobbypsykologens svar på plass: «Ikke bry deg om hva andre sier om deg. Det viktigste er at de nærmeste støtter deg».

Det er en klisjéfylt, overfladisk og selvsagt respons som de fleste har lært seg med litt livserfaring. Men da har jeg følgende oppfølgingsspørsmål til Mr. hobbypsykolog: «Har du noen peiling på emosjoner og emosjonell intelligens?» Spørsmål 2: «Vet du at vi mennesker er sosiale dyr, og derav avhengig av å føle tilhørighet og få bekreftelse av andre rundt oss?»

Neppe!

Hva mennesker lar seg affisere av, tankemessig og emosjonelt, er ofte ikke et valg, det går automatisk. Vi har alle følelser, sårbarhet og utilstrekkeligheter. At vi i noen tilfeller føler oss usikre og lar oss påvirke av andres meninger er en helt naturlig del av livet. Det er slik vi mennesker er skapt og formet av evolusjon, biologi, gener og miljøet vi befinner oss i.

Så før hobbypsykologen driver samtaleterapi og psykologisk rådgivning, ta et skritt tilbake og les en bok om psykologi og hjernen. Ikke vær så uvitende og ignorant og tro at vi alle er maskiner som aldri lar oss affisere av ytre stress og press som vi alle daglig opplever.

Prestasjonskulturen som har utviklet seg i Norge gjør at mange kjenner på at de utad skal skinne. Men livets skole lærer deg snart noe annet. Livet er ikke alltid rosenrødt og alle vil møte ulike livsutfordringer.

Til slutt, kjære hobbypsykolog: Det er nok mange som er svært gode hobbypsykologer og som appåtil kunne tatt en profesjonsutdanning innenfor psykologifaget. Ikke tro jeg sikter til den delen av hobbypsykologbestanden.

De jeg sikter til er de resterende hobbypsykologene som åpenbart ikke evner å sette seg inn i andres situasjon, men som likevel betrakter seg selv som svært empatiske. Jeg foreslår at dere tar dere en tur innom en bokhandel og leser en bok om psykologi. Jeg tror det hadde hjulpet dere neste gang dere skal opptre som rådgivere overfor deres nærmeste.

Open all references in tabs: [1 - 3]

Leave a Reply