Hkü Öğrencilerine Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Anlatıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Kulübü öğrencileri tarafından ‘Stresle Başa Çıkma Yöntemleri’ konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hanifi Aslan’nın yanı sıra, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Hukuk Fakültesi Amfisi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Mergen, stresin gerçekte ‘ne’ olduğu, nelerden kaynaklandığı ve kalıplaşmış düşünceleri değiştirmenin stresle başa çıkmadaki etkisi üzerine dinleyicilerini bilgilendirdi. Kalıplaşmış, geleneksel yöntemlerin dışına çıkılan bir düşünce tarzının ve bakış açısının, olaylara ve insanlara önyargısız ve pozitif yaklaşımın stresle baş etmedeki öneminden söz eden Yrd. Doç. Dr. Mergen, konferansını çeşitli anekdotlar ve gündelik hayattan konuyla ilgili verdiği çarpıcı örneklerle anlattı.

Konferansın sonunda, stressiz bir hayatın mümkün olmadığını fakat Mergen'in de önerdiği yöntemlerle ancak stresi asgariye indirme çabasında olunabileceğini dile getiren Psikoloji Kulübü Başkanı Yunus Emre Şeker, Yrd. Doç. Dr. Özge Mergen’e verdiği önemli bilgilerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Leave a Reply