Gençlik mesleğini dizilerden seçiyor

House, Grey's Anatomy izleyen tıp, Ally McBeal izleyen avukat olmak istiyor. Tercihler bölgelere göre de değişiyor. İstanbul iletişim, Ankara genetik, İzmir psikoloji tercih ediyor

Son dönemde sayıları artan, meslekler üzerine kurulu televizyon dizileri gençleri yönlendiriyor. Özellikle bazı dizilerdeki karakterler ve olay örgüsü gençlerin mesleki tercihlerini etkiliyor. 

Tıp, hukuk gibi gençlerin en çok talep ettiği mesleklerin, bu kadar popüler olmasının bir nedeni de televizyon dizileri. Özellikle bu meslekleri tercih eden gençlere en çok izledikleri televizyon programları sorulduğunda bu mesleklerle ilgili olan House, Grey's Anatomy, Ally McBeal gibi dizileri takip ettikleri görülüyor. Bu gençlere bu dizilerin meslek seçimlerini etkileyip etkilemediğini sorduğumuzda ise yüzde 85'i 'evet' cevabını veriyor. 

İLETİŞİMİN KALBİ

Türkiye'deki üç büyük ili incelediğimizde genellikle gençler arasında benzer meslekler popüler.
İstanbul'un iletişim ve medya dünyasının merkezi olması sebebiyle radyo-televizyon, görsel iletişim gibi meslekler Ankara ve İzmir'de çok fazla gözde değilken İstanbul'da en popüler meslekler arasında bulunuyor. Ayrıca pek çok uluslararası şirketin Türkiye'deki merkezlerinin İstanbul'da olması bu ildeki gençler arasında uluslararası ilişkilerinde gözde olmasını sağlıyor.

ANKARA'DA BİYOLOJİ-GENETİK 

Ankara'da diğer iki ilden farklı olarak moleküler biyoloji ve genetik popüler meslekler arasında. Ankara'daki üniversitelerin bu meslekle ilgili oldukça iyi eğitim vermeleri Ankara'daki gençlerin bu mesleğe yönelmelerine neden oluyor. 

İzmir'de ise Psikoloji, psikolojik danışmanlık, endüstri mühendisliği ve matematik öğretmenliği popüler olan meslekler arasında. Geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen çevre ve gıda mühendisliği, enformatik üç büyük ilde de gençler arasında geçmiş yıllara oranla tercih edilirliği artsa da hala popüler meslekler arasında yer almıyor.

Leave a Reply