Gelukkige mensen verdienen minder

Volgens June Gruber, professor psychologie aan de Universiteit van Yale, zijn vrolijke mensen meer zelfingenomen en minder goed in discussies omdat ze meer op zichzelf gericht zijn, waardoor ze minder genuanceerd gaan denken. Ongelukkige mensen zijn dan weer meer extern georiënteerd en hebben meer aandacht voor detail. 'Uit onderzoek is ook gebleken dat positieve gevoelens vaak risicogedrag kunnen voorspellen, zoals excessief drinken, druggebruik en overdreven eten', weet Gruber nog.

Gelukkige mensen verdienen ook minder dan hun net-niet-zo-gelukkige collega's, constateerde psycholoog Edward Diener na een onderzoek bij 16.000 proefpersonen wereldwijd. Net omdat ze vaker vrolijk zijn, zijn ze meer tevreden met hun job en proberen ze hun werksituatie niet te verbeteren door ander werk te zoeken of een bijkomende opleiding te volgen.

Uit een ander onderzoek van de Universiteit van Californië, waarbij de proefpersonen een nieuwsjaarsfeestje moesten voorbereiden, bleek ook dat wie probeerde gelukkig te zijn, sneller teleurgesteld was als dingen even tegenzaten.

 

Leave a Reply