Gelecekte Veri Uzmanlarına İhtiyaç Artacak

Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Selim Doğanata, üretilen verinin yalnızca yüzde 1’inin analiz edebildiği dünyada grafik ve endüstriyel tasarım becerisine sahip sosyoloji ve psikoloji bilgisi aracılığıyla empati kurma yeteneği gelişmiş veri analizi uzmanlığının geleceğin en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu söyledi.

Bilgisayar Olimpiyatı 2015’e farklı lise ve üniversitelerden 110 öğrenci katıldı.

Leave a Reply