«Fire tungvektere utløser store bevegelser i aksjekursene»

Geir Linløkken

Geir Linløkken er analyse- og forskningssjef hos Investtech, og har ansvar for porteføljer og forvaltning. Han stiftet Investtech i 1997, med formål å tilby uavhengige tekniske analyser basert på vitenskapelig grunnlag og investorpsykologi.

Linløkken er utdannet cand.scient i matematisk modellering ved Universitetet i Oslo. Han er forfatter av boken «Teknisk aksjeanalyse».

Til daglig arbeider Linløkken med aksjeanalyse og utvikling av kvantitative metoder for investeringer i aksjemarkedet.

Vi er inne i den mest hektiske perioden med rapportering av kvartalstall fra de børsnoterte selskapene. Fire tungvektere rapporterte torsdag, noe som utløste store bevegelser i aksjekursene. Mange investorer har endret oppfatning om selskapenes muligheter framover og vi ser på hva dette betyr for investorpsykologien i aksjene.

Norske Skog la fram tredjekvartalstallene torsdag. Negative investorer presset kursen ned for å komme seg ut og aksjen falt nesten ti prosent på høyt volum. Norske Skog ligger i en fallende trendkanal, har en klart negativ volumutvikling, og en videre svak utvikling indikeres. Ved reaksjoner opp er det motstand ved 4,20 og 4,40 kroner. Det er kortsiktig støtte på 3,75 kroner, rett under dagens nivå. Et eventuelt brudd under dette nivået vil utløse et nytt salgssignal i aksjen.

Anbefaling: Selg

Petroleum Geo-Services ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Som svar på torsdagens kvartalsrapport solgte investorer aksjen stadig lavere utover dagen. Kursen brøt helt ned under 35,75 kroner og utløste med det et salgssignal fra en liten rektangelformasjon. Et videre fall for seismikkselskapet indikeres og det er nå motstand rundt 36-38 kroner.

Anbefaling: Selg

Bilde av meglerhallen til DNB Markets.
Bilde av meglerhallen til DNB Markets.

DNB leverte sterke tall på torsdag og steg nesten fem prosent på høyt volum. Aksjekursen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og en videre oppgang innenfor denne indikeres.

På helt kort sikt er det motstand ved 121 kroner, men et brudd over dette nivået vil utløse et nytt kjøpssignal i aksjen.

Anbefaling: Svak kjøpskandidat

Royal Caribbean Cruises Allure of the Seas.
Royal Caribbean Cruises Allure of the Seas.

Royal Caribbean Cruises falt drøyt fire prosent torsdag etter at selskapet la fram rapporten for tredje kvartal. Aksjen ligger like fullt inne i den stigende trendkanalen den har ligget i de siste to-tre årene og en videre oppgang indikeres. Aksjen har motstand ved 436 kroner, mens det er støtte ved 335 kroner. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.

Anbefaling: Kjøp

Leave a Reply