Felsefe mezunları rehber öğretmen olmak istiyor h120043

FELSEFE MEZUNLARI REHBER ÖĞRETMEN 2013 FELSEFE MEZUNLARINA REHBERLİK SERTİFİKASI Bizler felsefe ve sosyoloji öğretmenleriyiz.Hepimiz gerek dershanelerde gerekse devletimizin öngördüğü ...FELSEFE MEZUNLARI REHBER ÖĞRETMEN

2013 FELSEFE MEZUNLARINA REHBERLİK SERTİFİKASI

Bizler felsefe ve sosyoloji öğretmenleriyiz.Hepimiz gerek dershanelerde gerekse devletimizin öngördüğü gibi ücretli olarak devletin okullarında rehber öğretmenler olarak çalışmaktayız. Bu işi alnımızın akıyla yüreğimizden gelen heyecanla, şevkle, insana, bireye verdiğimiz değerle fevkalade güzel bir şekilde yapıyoruz.

Günümüzün eğitim-öğretim şartlarında ülkemizde rehber öğretmenlere ne kadar ihtiyaç olduğu tartışılmaz bir gerçektir.Okuduğu okullarda rehber öğretmen yokluğundan dolayı rehberlik hizmeti alamayan ve bir şekilde çeşitli suçlara karışarak okullardan tamamen uzaklaştırılan binlerce öğrenci, olduğunu açıkça gösterilmiştir.

Yapılan araştırmalarda özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerimizdeki illerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye’deki rehber öğretmen ihtiyacının milli eğitim bakanımız tarafından 19 bin olduğu belirtilmiştir.

Kaldı ki geçmişte 2003-2004-2011 yıllarında felsefe ve sosyoloji mezunları devlet kadrolarına rehber öğretmen olarak atanmışlardır.

Bir araştırma sonucuna göre Şırnak’ta bir rehber öğretmene 3240 öğrenci, Şanlıurfa’da 2934 öğrenci, Ağrı’da 2574 öğrenci, Batman’da 1925 öğrenci Muş’ta ise 1905 öğrenci düşmektedir. Bu sayılar diğer illerimizde de çok farklı değildir.

Bilindiği gibi rehberlik yaşamın başından sonuna kadar sürekli bir faaliyettir. Rehberliğin eksik kaldığı bir eğitim-öğretim de şüphesiz bir yönüyle eksik kalacaktır. Bu düşünceyle Meb okullarında rehber öğretmen olarak görevlendirmeyi arzu etmekteyiz.

Felsefe grubu öğretmenleri rehber öğretmen olarak atanabilecek mi 2013 GEREKÇELER:

Rehberliğin temelleri, akademik kaynaklarca tarandığında felsefe, sosyoloji ve psikoloji üzerine inşa edilmiş bir alandır. Bu anlamda felsefe grubu öğretmenliği yeterliliğine sahip öğretmenlerin, rehberlik alanında gereken teorik alt bilgiyi edinerek bu alanda çalışmaları mümkündür.

Dikkate alınması gereken bir başka nokta ise felsefe gurubu derslerinden birisinin de psikoloji dersi olduğudur. Bu noktada felsefe gurubu öğretmenliği salt felsefe öğretmenliği değildir.

Eğitim kuramcılarının vazgeçilmezi ve gelişim psikolojisinin temellerini oluşturan Jean Jack Rousseau bir filozoftur bizler felsefe öğrencileri derinlemesine bu bilgilerin eğitimini almanın yanı sıra çeşitli psikoloji eğitimleri ile bölümümüzü tamamladık. (klinik psikoloji,sosyal psikoloji,gelişim psikolojisi ,rehberlik ve danışma kuramları ,öğrenme psikolojisi, ruh sağlığı ve davranış bozulukları,psikoloji seminerleri….) Rousseau eğitime dair düşüncelerini ve eğitim anlayışını ayrıntılı olarak ve sistemli bir şekilde ‘Emile’ adlı kitabında açıklamıştır.

1762 yılında henüz ‘pedagoji’ den habersiz olunan bir dönemde yayımladığı bu kitapla yazar, düşünceleri ile eğitime ne denli önem verdiğini ortaya koymuştur.20.yy’ın başlangıcında İsveçli eğitimci Ellen Key, Rousseau ve Pestalozzi’yi takip ederek bir eğitim sistemi geliştirmiştir. Ellen Key’in çabalarıyla bu yüzyıl çocuk merkezli eğitimin yüzyılı olmuştur. B.Russel, J.Dewey ve M.Montessori de bu çizgiyi izleyenler arasındadır. Pragmatik felsefeye dayanan “İlerlemeci Eğitim”in temel özellikleri şunlardır: – Eğitim yaşamın kendisidir, yaşama hazırlık değildir. – İçerikteki bilgi mutlak doğru değildir, yeni durumlarda değişebilir.

Rehberliğin gizlilik, gönüllülük, bireysel farklara saygı gibi temel ilkeleri ilerlemeci eğitim felsefesinin kazandırdıklarıdır.Kaynağı ilerlemeci eğitim felsefesidir (pragmatizm ve varoluşçu felsefenin eğitimdeki karşılığı)

.Rehberlikğin temelleri bireyin kendini gerçekleştirmesi üzerine kurulmuştur.Kendini gerçekleştiren insan şüphesiz düşünen sorugulayan keşfeden insandır ve bu M.Ö 469-399 yıllarında Sokrates’in etik anlayışının ünlü sözü ile ortaya çıkar: ‘Kendini bil!’, ‘Kendini tanı!’ Yaşamda mutluluk insanın kendi benine ilişkin bilgide, insanın kendisi¬ne dair doğru kavrayışta yatar, çünkü, bir insan kendi doğasını, kendisini harekete ge¬çiren motifleri, zaaflarını ve sınırlamalarını, yeteneklerini, yaşamının gerçek amacını bi¬lirse eğer, bu bilgiye uygun olarak akıllıca ve bilgece davranıp, mutluluk nihai hedefine ulaşabilir.Dolayısıyla rehberliğin ilkeleri felsefeciler tarafından bilinen ,geliştirilen ve gerekliliğine inanılan ilkelerdir.

– PDR derneğinin iddia ettiği psikolojik danışma rehber öğretmenlerin zaten okullardaki kritik görevlerinden değildir ve mesleğin adı Rehber Öğretmenliktir.Klinik anlamda psikolojik danışma PDR mezunlarının da kolay kolay yapabileceği bir iş değildir.

Bu konuda adres olarak RAM’lar gösterilmektedir. ( Kaynak olarak Türkiye’de bu alanın kurucularından olan Sayın Yıldız KUZGUN’un Psikolojik Danışma Ve Rehberlik adlı kitabına bakılabilir). RAM’lardaki psikologlar, psikolojik danışmanın adresidir. Kişilik bozuklukları, davranış problemleri, korku ve kaygılar, nevrotik tutumlar vs. amaçlı psikolojik danışma ehliyeti Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından PDR bölümlerine verilmemiştir. Dolayısıyla lisans eğitimine ve alınan derslere bakıldığında PDR bölümleri de psikolojik danışma yapamazlar.

Bunun yanında zaten okullar da psikolojik danışmanlık yapılacak yerler değildir. Okullardaki rehber öğretmenlerin görevi bu ihtiyacı olan öğrencileri ilgili adreslere yönlendirmektir. Ülkemizde hala süregelen bazı alanlarda öğretmen açığını kapatabilmek amacıyla öncelikle 2003 yılında daha sonra 2011 yılında felsefe ve sosyoloji mezunları yakın alan olan rehber öğretmenliğe, sınıf öğretmenleri sertifika programı ile yakın anadal olan zihinsel engelliler öğretmenliğine atamaları yapılmıştır.

Zihinsenl engeliller öğretmenliğine ve pdr bölümüne alan dışı atama 2011 şubat atamasında yapılmıştır. AB sürecinde hızlı yol alan ülkemizde mevcut rehber öğretmen açığı 15-20 yılda kapanmayacağı aşikârdır. – Avrupa ve ABD’de uygulanan eğitimle kaynaştırılmış modelde, rehberlik kazanımları psikoloji öğretmenleri (Türkiye’deki karşılığı felsefe grubu öğretmenliği içindedir-grubun psikoloji kısmı) tarafından sağlanmaktadır.

ABD ve Avrupa’da uygulanan modelin adı Uzmanlaşmamış-Merkezileşmemiş modeldir. (Bu model rehberlik hizmetlerini eğitimin bir parçası olarak görmektedir. Bu anlayışa göre rehberliğin amacı, öğrencilerin öğretimden en yüksek derecede yararlanabilmeleri için en uygun koşulları hazırlamak, akıl sağlığını geliştirici ve koruyucu önlemler almak, öğrencilerin kişisel planlamalar yapabilme ve yerinde kararlar verebilme gücünü geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Bu anlayışa göre, rehberlik hizmetleri eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası olup, bir okulda öğrenci ile etkileşimde bulunan tüm personel bu hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Özellikle öğretmenler rehberlik hizmetlerinde birinci derecede rol alan kimselerdir. Bir okulda eğer danışman varsa, rolü, öğretmen ve yöneticilere çalışmalarında yardımcı olmak, hizmetlerde eşgüdümü sağlamak ve toplum kaynaklarını rehberlik hizmetleri için seferber etmektir. Bu anlayışa göre aslında her öğretmen danışmandır, danışmanlar ise öğretmenlerin çalışmalarını kolaylaştıran teknisyenlerdir. Bu anlayışa göre okulda uzman danışman bulunması zorunlu değildir. Rehberlik hizmetlerinde bilgi vermeye ve grup rehberliğine ağırlık verilir.

Psikolojik danışma hizmetleri rehberliğin vazgeçilmez bir öğesi sayılmaz. Rehberlik uzmanları (danışmanlar) rehberlik politikasının saptanmasında hizmetlerin planlanmasında ve yürütülmesinde öğretmen ve yöneticilere, çocuk gelişimi konusunda ise anne-babalara danışmanlık yaparlar. Bu modelin en önemli yararları; tüm personel rehberlik hizmetlerinde aktif rol alacakları için hizmetlerin yürütülmesi kolaylaşır.

Öğretmenler öğrencilerini daha yakından tanımak gereğini duyar ve elde ettiği bilgileri öğretim faaliyetlerinin etkinliğini artırmada kullanabilir. Öğretmenler öğrencilerle daha uzun süre beraber oldukları için öğrencileri daha iyi tanır ve sorunlarına çözümüm bulabilirler.) – 2003 -2004-2011 yılında rehber öğretmenliğe atanan felsefe grubu öğretmenlerinin rehberlik mesleğini icradaki yetkinliklerinde müfettiş raporlarına ve öğrenci görüşlerine başvurulabilir, hem PDR mezunu hem de felsefe grubu sosyoloji mezunu rehber öğretmenlerin bulunduğu okul-okullarda performans farklılıkları incelenebilir (ki böyle farklar sadece bireysel farklarla sınırlı kalmıştır).

Dershanelerde çalışan felsefe sosyoloji mezunu rehber öğretmenler incelenebilir. Tüm bu gerekçeler göz önüne alındığında ben ve benim gibi felsefe ve sosyoloji mezunlarının rehber öğretmen olarak atanmasının, hem geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin zihinsel, sosyal, duygusal gelişimine katkı sağlayacağı, hem okul ortamlarının öğrenciler için daha güvenli olacağı ve ciddi bir istihdam açığını da kapatacağı ortadadır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

82 Cevap

 1. fosyolog diyor ki:

  Pdr’ ci suyla alınan abdestse felsefeci teyemmüm gibidir. Suyun olduğu yerde teyemmüm caiz değildir

 2. yasin diyor ki:

  Ben de felsefe okuyorum bu yorumlara baktıktan sonra gittiğim okuldan soguttunuz beni ya bilip bilmeden insanlar konuşuyor önce bi öğrenin ondan sonra konuşup yorumların

 3. defne diyor ki:

  öğretmenleri birbirine düşürüyorlar. felsefe-sosyoloji ne kadar kıymetli bölümler. keşke arkadaşlar kendi branşlarında çalışabilseler. atanan arkadaşlarım var. onlar da aslında mecburiyetten rehberliğe kaydıklarını söylüyorlar. göreve başlayınca yeterlilik gösteremediklerini itiraf ediyorlar. ama sistem böyle bozuk işte.

 4. defne diyor ki:

  hangi zeka testi, kişilik envanteri, dikkat testi internette bulunuyormuş. materyalleri 1000 lira değerindeki hangi test internetten indirilebilir? cahilliğin bu kadarı.

 5. ömer diyor ki:

  Güya rehber öğretmen, hepsi oturduğu yerden para kazanıyor, bir iş yaptıkları yok bu devlet kamburlarının, indir internetten hazır doküman oldu bitti… Devlet bu rehberlik adı altında maaş alan bu asalakları derhal felsefe grubu öğretmenliğine atamalı, bu soytarılıklara bir son vermelidir, öğretmenlerin kendileri zaten aynı zamanda birer rehber öğretmendir, gerçekten bu asalaklara bir son verilmeli…

  • arslan diyor ki:

   bişey sorcam. Mal mısın?

 6. Mkonar diyor ki:

  ah benim cahil kardeşim. ben 2007de 80 puanla zor atandım. 50 puanı geçemeyen kişiler sadece KPSSye başvurup çalışmayanlar. sebebei ise alandışı atamalar olmasın diye, boş kadroları doldurmak için.

 7. Elfnur diyor ki:

  Hasta olduğunuzda size mühendisin bakmasını ister miydiniz? Bu da aynı bunun gibi bir durum.

  Rehber öğretmen sadece bir kadro adıdır: mesleğimiz psikolojik danışmadır. Psikolojik danışman olmak için dört yıl bunun eğitimini almak gerekir. Aksini iddia edenler lütfen üniversitelerin kataloglarından bizlerin aldığı eğitimi ve felsefecilerin aldığı eğitimi karşılaştırsınlar. Her şey apaçık ortadadır.

  Psikolojik danışma ilke ve teknikleri alıyoruz, yetmiyor hocalarımızın gözetimi altında uygulama yapıyoruz; bireysel olarak gerçek danışanlarla. Okullar için de staj yapıyoruz; gidip okuldaki bir psikolojik danışmanın gözetiminde uygulamalar gerçekleştiriyoruz…. Sadece bunlar değil biraz daha araştırın ne tür dersler ve eğitimler aldığımızı göreceksiniz.

  Biz pdr okumanın yanı sıra sürekli eğitim almanın, y.lisans yapmanın öneminden bahsederken bir de lisans bile okumamış danışan görmemiş insanlara ne olur kendinizi ve çocuklarınızı emanet etmeyin. Dersanelerde özel okullarda nasıl hizmet vermeye çalıştıkları ayrıca tartışılır.

  İnsan ruh sağlığı kıymetlidir. Sıkıntılarınızı paylaştığınız kişilerin eğitim durumunu sorgulayın.

  • Anonim diyor ki:

   Neyin danışmalığını yapıyorsunuz siz yaaa. Okulda 3 saat oturup çekip gidiyorsunuz. Sonra da psikoljik danışmanmış. doğru dürüst rehberlik bile yapamıyorsunuz. Kişisel gelişim kitaplarından başka ne okuyorsunuz siz. onu da okuyorsanız. İnternetten hazır testi al okulda uygula. okulda ve Milli Eğitimde kendinizi ayrıcalıklı hissetme hastalığı var sizde. Önce haddinizi bileceksiniz

   • Anonim diyor ki:

    noldu canım ne bu yara olmuyo böyle 😀

  • ula felsefe diyor ki:

   yaa mevzuyu kavrayalım. biz teori bilmiyo muyuz, dershanede ve meb de ücreli olartak bu işi yapmadık mı, anlayalım biraz mevzuyu

  • Anonim diyor ki:

   diploması ve ehberlik okumuş olup uzman ,bayan anne ve15 yıllık ögretmenlerde piskopat olup 7 yaşındaki okulun en sakin zeki çocuguda zeki diye yada başka komplekslerinden dolayı yere çarpabilyor.atan sonra istedigini yap şahit yok denetim yok ögrenmeniz başka, ermek her durumda sakin olmak filozofça

 8. mert diyor ki:

  Ya ne felsefecisi bu sene zateb 3700 pdr mezunu var devletin açtığı kadro 2500 pdr ciler bile açıkta kalırken ne felsefecisi hayal kurmayın gerçekçi olun

  • Anonim diyor ki:

   Aklınızca biz yüksek puanla girdik neden düşük puanla okuyan sosyoloji ve felsefe mezunları bizim alanımıza atanıyor diyorsunuz ama KPSS de 50 yi geçemiyorsunuz. artist misiniz la siz?

 9. Anonim diyor ki:

  Sayın felsefe bölümü mezunu arkadaşım sen doktorlukta yaparsın çünkü tıpda felsefenin bi uzantısı bence sağlık bakanlığına başvurmanızı öneriyorum bir Psikolojik Danışman olarak.

  • Anonim diyor ki:

   doktordan daha iyi olacagı kesin doktor ilaç firmasından ek ücret almak için kontrole gidene ilaç yazıyor felsefe özgüven vererek tedavi eder

 10. Yunus Çolak diyor ki:

  Evet kimse işsiz güçsüz kalmasın ama şimdi bu arkadaşlar atanırsa ileride bu bölümü hakkıyla hakkını vererek okuyan öğrenciler işsiz kalacak arkadaşlar. Ülke bir türlü gelişemiyor sebebi bu işte alan dışı atama sistemi çok kötü engelliyor. Bir felsefe öğretmeni ciddi sorunlu olan bir çocuğa yardım edemiyecek ve o çocuk kaybedilecek, eğer bu çocuk gerekli desteği bilir kişilerden (PDR) cilerden görür ise belkide topluma kazandırılabilecek. 4 Yıl boyunca bu bölümü okumanın bir amacı olmalı. Felsefe Mezunu biri piskolojiden anlamaz..! Sosyoloji mezunu biri toplumla ilgilenebilir. Ruhsal sorunlarla veya rehberlik ile ilgilenemez.
  Üzgünüm arkadaşlar ama PDR farklı bir daldır. Kimse bunu unutmasın.

  • Anonim diyor ki:

   psikoloji her şey demek degildir psikoloji insanın kendi hissettikleri felsefe ise düşünmeyi kıyaslamayı gerçekleri psikoloji ile beraber verir ayrıca yazını iki satır okuyup yorum yaptı yaşda önemli yaşadıklarında zengin çocugu fakir çocugunu empati yapması mümkün degil okumakta boş oluyor

 11. pdr okduğuna bin pişman mebte çalıştığına ayrı pişman psikolojik danışman diyor ki:

  yazan arkadaş güzel güzel, uzun uzun yazmış. ellerine sağlık da arkadaşım,hocam iş alanı dar olan bu meslek grubundaki kaygınızı anlıyorum fakat herkes öğrenim gördüğü bir iş alanında iş sahibi olursa daha yararlı işler ortaya konacaktır. maalesef yanlış bilgilerle dolu bu yazınızı okurken çok üzüldüm. ben okulda çalışan bir “psikolojik danışman” olarak deneyimeme de dayanarak söylüyorum ki okulda danışma gereklidir ve ŞARTTIR. kendinize bir iş alanı yaratmaya çalışırken lütfen mağdur olacak öğrencileri düşünün. şu kadar rehber öğretmene şu kadar rehber öğretmen düşüyor hesabından çok kaç tane nitelikli rehber öğretmen yetiştirdik ve ne kadar yardımcı olabiliyor kaygısına düşmektir öğrenciyi mağdur etmemek. eminim pdr mezunları felsefe grubu öğretmenliği gibi sadece sizin yapabileceğiniz işlerde çalışmak isteselerdi ortak derslere bakmadan herkes kendi işini yapsın mantığını siz de benimserdiniz. kaldı ki pdr bölümlerinde tek bir psikoloji dersi gösterilip yeterlilik kazandırılmıyor. eminim alanınızda çok bilgilisinizdir. ama birkaç psikoloji terimi öğrenince danışman veya rehber öğretmen olamazsınız. bu ülkede herkes her şeyi olur bu gidişle rehberlik anlayışı bu kadar kıt insanlar da rehber öğretmen olur. olur da rehber öğretmen olursanız öğrencileri yönlendirmek için çalışacakmışsınız ya, umuyorum ki rehber öğretmen olmak isteyen bir öğrenciyi pdr bölümüne yönlendirmek gibi ironik bir şey yaşamazsınız.

 12. zey diyor ki:

  Kimsenin işssiz güçsüz kalmasını, onca emeğinin karşılığını alamadan atanmak için beklemesini istemem. eminim ki siz de okuduğunuz bölümle alakalı bir işte çalışmak istiyorsunuzdur. Ancak Türkiye şartları altında pek mümkün olmuyor. Yanlış politika ve plansızlıktan dolayı zamanında ziraat mühendisleri açıkta kalmasın diye sınıf öğretmeni olarak atandı. Şimdi sınıf öğretmenlerinin durumu ortada. Sınfıçılar ÖZel eğitimci atanıyor. Evet Rehber Öğretmenlerde açık var ancak üniversite alımları çoğalıyor ve yığınla PDR mezunu geliyor., gelecek. şimdi o kadroların dolmasıyla önümüzdeki yıllarda bu mezunlara ne olacak? iş bulamayacak PDRcileri nereye aktaracağız? aktara aktara ne olacak. O zaman niye okuyoruz ki. Üniversitelerde GEnel Lise gibi olsun madem. Eğitim Fakültesi her mezun istediği öğretmenliği seçsin. Mühendislik Fakültesi mezunu da istediği mühendisliği…. alan falan olmasın madem. Onların hakkını kim ödeyecek? duruma yanlış taraftan bakıyorsunuz. kimse sizin işssiz kalmanızı istemez elbette atanın sizde emeğinizi ortaya koyun ama asıl sorun bölümlerine atanmanızı istemeyenler değil. Fen Edebiyata bu kadar öğrenci alıp sonucunu düşünmeyenler.

 13. ruken diyor ki:

  Ozgur dusunceyi sadece ortulu beyinlerde arayan bir erkin bagnazligindi yasamak…. Bu ulke dar geliyo artik…felsefeyi dinsizlikle itham eden bir ulkede yasiyoruz ….21.yy`karanlik cagi yasiyoruz .intihar eden ogretmen arkadaslarinizin hesabini vermek boynunuzun borcudur!….

OKUYUCU YORUMU - Üye olmadan yorum yapın

İlginizi çekebilecek diğer çalişma hayatı kategorisinden haberler

son

EN SON HABERLER

Open bundled references in tabs:

Leave a Reply