Felsefe mezunları rehber öğretmen olmak istiyor-6

FELSEFE MEZUNLARI REHBER ÖĞRETMEN 2013 FELSEFE MEZUNLARINA REHBERLİK SERTİFİKASI Bizler felsefe ve sosyoloji öğretmenleriyiz.Hepimiz gerek dershanelerde gerekse devletimizin öngördüğü gibi ücretli olarak devletin okullarında rehber öğretmenler olarak çalışmaktayız. Bu işi alnımızın akıyla yüreğimizden gelen heyecanla, şevkle, insana, bireye verdiğimiz değerle fevkalade güzel bir şekilde yapıyoruz. Günümüzün eğitim-öğretim şartlarında ülkemizde rehber öğretmenlere ne kadar ihtiyaç olduğu […]

FELSEFE MEZUNLARI REHBER ÖĞRETMEN

2013 FELSEFE MEZUNLARINA REHBERLİK SERTİFİKASI

Bizler felsefe ve sosyoloji öğretmenleriyiz.Hepimiz gerek dershanelerde gerekse devletimizin öngördüğü gibi ücretli olarak devletin okullarında rehber öğretmenler olarak çalışmaktayız. Bu işi alnımızın akıyla yüreğimizden gelen heyecanla, şevkle, insana, bireye verdiğimiz değerle fevkalade güzel bir şekilde yapıyoruz.

Günümüzün eğitim-öğretim şartlarında ülkemizde rehber öğretmenlere ne kadar ihtiyaç olduğu tartışılmaz bir gerçektir.Okuduğu okullarda rehber öğretmen yokluğundan dolayı rehberlik hizmeti alamayan ve bir şekilde çeşitli suçlara karışarak okullardan tamamen uzaklaştırılan binlerce öğrenci, olduğunu açıkça gösterilmiştir.

Yapılan araştırmalarda özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerimizdeki illerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye’deki rehber öğretmen ihtiyacının milli eğitim bakanımız tarafından 19 bin olduğu belirtilmiştir.

Kaldı ki geçmişte 2003-2004-2011 yıllarında felsefe ve sosyoloji mezunları devlet kadrolarına rehber öğretmen olarak atanmışlardır.

Bir araştırma sonucuna göre Şırnak’ta bir rehber öğretmene 3240 öğrenci, Şanlıurfa’da 2934 öğrenci, Ağrı’da 2574 öğrenci, Batman’da 1925 öğrenci Muş’ta ise 1905 öğrenci düşmektedir. Bu sayılar diğer illerimizde de çok farklı değildir.

Bilindiği gibi rehberlik yaşamın başından sonuna kadar sürekli bir faaliyettir. Rehberliğin eksik kaldığı bir eğitim-öğretim de şüphesiz bir yönüyle eksik kalacaktır. Bu düşünceyle Meb okullarında rehber öğretmen olarak görevlendirmeyi arzu etmekteyiz.

Felsefe grubu öğretmenleri rehber öğretmen olarak atanabilecek mi 2013 GEREKÇELER:

Rehberliğin temelleri, akademik kaynaklarca tarandığında felsefe, sosyoloji ve psikoloji üzerine inşa edilmiş bir alandır. Bu anlamda felsefe grubu öğretmenliği yeterliliğine sahip öğretmenlerin, rehberlik alanında gereken teorik alt bilgiyi edinerek bu alanda çalışmaları mümkündür.

Dikkate alınması gereken bir başka nokta ise felsefe gurubu derslerinden birisinin de psikoloji dersi olduğudur. Bu noktada felsefe gurubu öğretmenliği salt felsefe öğretmenliği değildir.

Eğitim kuramcılarının vazgeçilmezi ve gelişim psikolojisinin temellerini oluşturan Jean Jack Rousseau bir filozoftur bizler felsefe öğrencileri derinlemesine bu bilgilerin eğitimini almanın yanı sıra çeşitli psikoloji eğitimleri ile bölümümüzü tamamladık. (klinik psikoloji,sosyal psikoloji,gelişim psikolojisi ,rehberlik ve danışma kuramları ,öğrenme psikolojisi, ruh sağlığı ve davranış bozulukları,psikoloji seminerleri….) Rousseau eğitime dair düşüncelerini ve eğitim anlayışını ayrıntılı olarak ve sistemli bir şekilde ‘Emile’ adlı kitabında açıklamıştır.

1762 yılında henüz ‘pedagoji’ den habersiz olunan bir dönemde yayımladığı bu kitapla yazar, düşünceleri ile eğitime ne denli önem verdiğini ortaya koymuştur.20.yy’ın başlangıcında İsveçli eğitimci Ellen Key, Rousseau ve Pestalozzi’yi takip ederek bir eğitim sistemi geliştirmiştir. Ellen Key’in çabalarıyla bu yüzyıl çocuk merkezli eğitimin yüzyılı olmuştur. B.Russel, J.Dewey ve M.Montessori de bu çizgiyi izleyenler arasındadır. Pragmatik felsefeye dayanan “İlerlemeci Eğitim”in temel özellikleri şunlardır: – Eğitim yaşamın kendisidir, yaşama hazırlık değildir. – İçerikteki bilgi mutlak doğru değildir, yeni durumlarda değişebilir.

Rehberliğin gizlilik, gönüllülük, bireysel farklara saygı gibi temel ilkeleri ilerlemeci eğitim felsefesinin kazandırdıklarıdır.Kaynağı ilerlemeci eğitim felsefesidir (pragmatizm ve varoluşçu felsefenin eğitimdeki karşılığı)

.Rehberlikğin temelleri bireyin kendini gerçekleştirmesi üzerine kurulmuştur.Kendini gerçekleştiren insan şüphesiz düşünen sorugulayan keşfeden insandır ve bu M.Ö 469-399 yıllarında Sokrates’in etik anlayışının ünlü sözü ile ortaya çıkar: ‘Kendini bil!’, ‘Kendini tanı!’ Yaşamda mutluluk insanın kendi benine ilişkin bilgide, insanın kendisi¬ne dair doğru kavrayışta yatar, çünkü, bir insan kendi doğasını, kendisini harekete ge¬çiren motifleri, zaaflarını ve sınırlamalarını, yeteneklerini, yaşamının gerçek amacını bi¬lirse eğer, bu bilgiye uygun olarak akıllıca ve bilgece davranıp, mutluluk nihai hedefine ulaşabilir.Dolayısıyla rehberliğin ilkeleri felsefeciler tarafından bilinen ,geliştirilen ve gerekliliğine inanılan ilkelerdir.

– PDR derneğinin iddia ettiği psikolojik danışma rehber öğretmenlerin zaten okullardaki kritik görevlerinden değildir ve mesleğin adı Rehber Öğretmenliktir.Klinik anlamda psikolojik danışma PDR mezunlarının da kolay kolay yapabileceği bir iş değildir.

Bu konuda adres olarak RAM’lar gösterilmektedir. ( Kaynak olarak Türkiye’de bu alanın kurucularından olan Sayın Yıldız KUZGUN’un Psikolojik Danışma Ve Rehberlik adlı kitabına bakılabilir). RAM’lardaki psikologlar, psikolojik danışmanın adresidir. Kişilik bozuklukları, davranış problemleri, korku ve kaygılar, nevrotik tutumlar vs. amaçlı psikolojik danışma ehliyeti Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından PDR bölümlerine verilmemiştir. Dolayısıyla lisans eğitimine ve alınan derslere bakıldığında PDR bölümleri de psikolojik danışma yapamazlar.

Bunun yanında zaten okullar da psikolojik danışmanlık yapılacak yerler değildir. Okullardaki rehber öğretmenlerin görevi bu ihtiyacı olan öğrencileri ilgili adreslere yönlendirmektir. Ülkemizde hala süregelen bazı alanlarda öğretmen açığını kapatabilmek amacıyla öncelikle 2003 yılında daha sonra 2011 yılında felsefe ve sosyoloji mezunları yakın alan olan rehber öğretmenliğe, sınıf öğretmenleri sertifika programı ile yakın anadal olan zihinsel engelliler öğretmenliğine atamaları yapılmıştır.

Zihinsenl engeliller öğretmenliğine ve pdr bölümüne alan dışı atama 2011 şubat atamasında yapılmıştır. AB sürecinde hızlı yol alan ülkemizde mevcut rehber öğretmen açığı 15-20 yılda kapanmayacağı aşikârdır. – Avrupa ve ABD’de uygulanan eğitimle kaynaştırılmış modelde, rehberlik kazanımları psikoloji öğretmenleri (Türkiye’deki karşılığı felsefe grubu öğretmenliği içindedir-grubun psikoloji kısmı) tarafından sağlanmaktadır.

ABD ve Avrupa’da uygulanan modelin adı Uzmanlaşmamış-Merkezileşmemiş modeldir. (Bu model rehberlik hizmetlerini eğitimin bir parçası olarak görmektedir. Bu anlayışa göre rehberliğin amacı, öğrencilerin öğretimden en yüksek derecede yararlanabilmeleri için en uygun koşulları hazırlamak, akıl sağlığını geliştirici ve koruyucu önlemler almak, öğrencilerin kişisel planlamalar yapabilme ve yerinde kararlar verebilme gücünü geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Bu anlayışa göre, rehberlik hizmetleri eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası olup, bir okulda öğrenci ile etkileşimde bulunan tüm personel bu hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Özellikle öğretmenler rehberlik hizmetlerinde birinci derecede rol alan kimselerdir. Bir okulda eğer danışman varsa, rolü, öğretmen ve yöneticilere çalışmalarında yardımcı olmak, hizmetlerde eşgüdümü sağlamak ve toplum kaynaklarını rehberlik hizmetleri için seferber etmektir. Bu anlayışa göre aslında her öğretmen danışmandır, danışmanlar ise öğretmenlerin çalışmalarını kolaylaştıran teknisyenlerdir. Bu anlayışa göre okulda uzman danışman bulunması zorunlu değildir. Rehberlik hizmetlerinde bilgi vermeye ve grup rehberliğine ağırlık verilir.

Psikolojik danışma hizmetleri rehberliğin vazgeçilmez bir öğesi sayılmaz. Rehberlik uzmanları (danışmanlar) rehberlik politikasının saptanmasında hizmetlerin planlanmasında ve yürütülmesinde öğretmen ve yöneticilere, çocuk gelişimi konusunda ise anne-babalara danışmanlık yaparlar. Bu modelin en önemli yararları; tüm personel rehberlik hizmetlerinde aktif rol alacakları için hizmetlerin yürütülmesi kolaylaşır.

Öğretmenler öğrencilerini daha yakından tanımak gereğini duyar ve elde ettiği bilgileri öğretim faaliyetlerinin etkinliğini artırmada kullanabilir. Öğretmenler öğrencilerle daha uzun süre beraber oldukları için öğrencileri daha iyi tanır ve sorunlarına çözümüm bulabilirler.) – 2003 -2004-2011 yılında rehber öğretmenliğe atanan felsefe grubu öğretmenlerinin rehberlik mesleğini icradaki yetkinliklerinde müfettiş raporlarına ve öğrenci görüşlerine başvurulabilir, hem PDR mezunu hem de felsefe grubu sosyoloji mezunu rehber öğretmenlerin bulunduğu okul-okullarda performans farklılıkları incelenebilir (ki böyle farklar sadece bireysel farklarla sınırlı kalmıştır).

Dershanelerde çalışan felsefe sosyoloji mezunu rehber öğretmenler incelenebilir. Tüm bu gerekçeler göz önüne alındığında ben ve benim gibi felsefe ve sosyoloji mezunlarının rehber öğretmen olarak atanmasının, hem geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin zihinsel, sosyal, duygusal gelişimine katkı sağlayacağı, hem okul ortamlarının öğrenciler için daha güvenli olacağı ve ciddi bir istihdam açığını da kapatacağı ortadadır.

51 Cevap

 1. fatma diyor ki:

  bi felsefecym ama pdrye atanmamız cok saçma onların derslernn yarısını bile biz görmuyrz.

  • Anonim diyor ki:

   Bİ FELSEFECİ İSTERSE MATEMATİK TÜRKÇE VS. DİĞER BÜTÜN ÖĞRETMENLİKLERİ BİLE YAPAR. ÇÜNKÜ DİĞER DERSLER YOKKEN FELSEFE VARDI. DİĞER BÜTÜN DALLARDA ZATEN SONRADAN FELSEFEDEN AYRILDILAR. AMA SİZİN FELSEFECİ OLMADIĞINIZ BELLİ. ÇÜNKÜ FELSEFECİ ONU BUNU YAPAMAM DİYE BİRŞEY DEMEYEN KİŞİDİR. İNSAN İSTESİN YETER. VS. VS SÖZ UZAR GİDER. KISACASI FELSEFECİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİNİN EN ALASINI PEKALA YAPAR… YAPAMAYAN DA ZATEN FELSEFECİ DEĞİLDİR.

   • pınar çayır diyor ki:

    Yapabilseydin zaten LYS de yapardın. Adam olun azıcık. Yazdıklarınızı düşünemeyecek kadarsınız…Mesleğime meslek ahlakıma sahip olamazsın.

   • Anonim diyor ki:

    ben beyin cerrahıyım ama felsefe mezunlarının çoğunun boş beleş insanlar olduğunu düşünüyorum

    • antianonim diyor ki:

     sayın anonim git ozaman cerrahlık yap böyle basit işlerle ne ugraşıyon

    • Anonim diyor ki:

     Senden olacak cerrahin taaaa

     • antianonim diyor ki:

      anonim yazdıklarını önce oku sonra gönder seni gidi seni yalancı cerrah

    • sosyolog diyor ki:

     senden de ne beyin cerrahı olur ya 🙂 sayende iyi güldüm kim boş beleş bir insan yorumunla gösterdin bunu ciddi manada profesyonel yardım alman lazım

  • ela diyor ki:

   iyi ozaman hak verilirse Fatma ben o dersleri almadım dersin

   • samet diyor ki:

    fatma öncelikle öz eleştiri yaptığın için tebrik ederim çok doğru bi yere değindin.Ela sana gelince sana söyleyecek tek sözüm var”doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” meslektaşın doğru söylüyor ama sen bunu yediremiyorsun

    • ela diyor ki:

     ben fatmaya yalan söylüyor demedim ki hak verilirse dersleri almamış diye başvurmamasını söyledim sadece. bi öneriydi onun yerine dersleri alan biri atanır bari

 2. asuman diyor ki:

  bende sosyoloğum. insanların bölümleriyle dalga geçmek kıytırık demek herkesin olduğu gibi benimde gözümde özel bir yeri olan bir psikolojik danışmana yakışmıyor. buradaki, amaç nedir para mı hayır. çocuklara yarınlara birşeyler verebilmek herkes bu bilinçte olsun öncelikle. pdr ciler öss de yüksek puan aldılar bizde düşük diyelim bu böyle. peki kpss de derece yapan bölüm sürekli sosyologlar oluyor biz 85 90 alıp atanamazken pdr ciler “0″ puanla atandılar. pdr olsun sosyolog olsun hangi öğretmenlik branşu olursa olsun öğrencilere birleyler verebilmek ÖSS ve KPSS puanının yüksekliğine göremi belirlenir ? hayır. bir sosyolog pdr cinin yapamadığını yapabilir yada bir pdr ci sosyologun yapamadığını yapabilir insan ilişkilerinde ne kadar yetenekli bilgili olduğuna bağlıdır… bu tamamen meb ile ilgili bir durumdur. Biz atandığımızda 3 derse birden giriyoruz hiçmi felsefe grubu öğretmenine ihtiyaç yok? tabiki var. bu ne pdr cilerle alakalı ne de bizle tamamen meb’ in politikası.

  • giresun pdr diyor ki:

   kpss sadece bir nicelik sınavıdır yani sıralama sınavıdır,kpss yeterliliği kaliteyi ölçmez sosyolog arkadaş,önce bunu idrak edin kpssden 90 almak herhangi bir konuda yeterlilik belirtmez gerçekler göz önündeyken nıye saptırmaya çalışıyorsunuz,kpssden 10 puan alan bir insanla 90 puan alan arasında nitelik farkı olup olmadığını anlayamazsınız bunun göstergesi bu değildir,birazcık insaf lütfen

   • asuman diyor ki:

    bende bunu söylemek istedim sanırım idrak problemini siz yaşıyorsunuz. Tekrar belirteyim; demek istediğim ne kpss nede pdr mezunu arkadaşlarımın söyledikleri gibi ÖSS veya LYS den yüksek puan almak birşey ifade etmiyor benim için. matematik ve türkçeyi çok iyi bilmek yetermi anlayışlı olmaya birşeyleri idrak etme yeterliliğine ulaşmaya?

   • Anonim diyor ki:

    maaşını senmi verecen sanane

İlk yorumu siz yapın


Diğer eğitim haberleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER


Pedagojik Formasyon Sonuçları Açıklandı…!Pedagojik Formasyon Sonuçları Açıklandı…!

Pedagojik formasyon ocak 2014. Pedagojik formasyon açıklandı. Pedagojik formasyon. Pedagojik formasyon ocak 2014 sonuçları açıklandı. 65735 Adayın Tercih Yaptığı ve 1237 kontenjanın boş kaldığı 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı: Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması… SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ 2013 yılına ait üniversiteler bünyesinde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılacak adayların yerleştirme işlemi tamamlanmıştır. Sonuçlar, 30 Ocak […]Formasyon Sonuçları Ne Zaman Açıklanıyor!Formasyon Sonuçları Ne Zaman Açıklanıyor!

Fen edebiyat fakültesi mezunlarının sabırsızlıkla beklediği Formasyon sonuçları hala açıklanmadı. Formasyon kılavuzundaki değişiklik ve kontenjan sayısındaki artış sebebiyle adayların başvuruları yenilemesi sonuçların açıklanma süresinin uzamasına sebep oldu. Sonuçların açıklanmaması dolayısıyla sabırları tükenen öğrenciler sosyal medya üzerinden ÖYSM’ye seslenerek sonuçların açıklanmasını istedi.   2013 Kasım ayında yapılan başvuruların ardından, formasyon kılavuzunda yapılan değişiklik ve kontenjan arttırılması nedeniyle 2014 Ocak ayında başvurularını yenileyen adaylar […]


Open bundled references in tabs:

Leave a Reply