Federatie van Psychologen wordt meer dan alleen klankbord

De federatie beschikt al lang over een eigen deontologische code en een commissie waar leden en patiënten terechtkonden voor advies en eventuele klachten. Tot nu toe had ze echter geen bevoegdheid om maatregelen te nemen tegen psychologen die over de schreef gingen. Met de nieuwe beslissing die genomen is door de algemene vergadering van de Belgische Federatie van Psychologen komt daar verandering in.

De commissie krijgt de bevoegdheid om deontologische klachten van patiënten tegenover psychologen te onderzoeken en eventueel maatregelen te nemen. Die maatregelen omvatten onder meer een verwittiging, verplichte bijscholing of toezicht op de psycholoog. In extreme gevallen kan een psycholoog zelfs definitief uitgesloten worden door de vereniging.

De commissie zal transparant te werk gaan. Beslissingen zullen op geanonimiseerde wijze op de website geplaatst worden.

De aanleiding tot de hervorming waren de recente negatieve berichtgeving over hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en het ontbreken van een krachtdadig antwoord van het beleid.

Lowet wijst er wel op dat, zolang er geen wettelijke erkenning is van de federatie, de deontologie enkel afdwingbaar is voor psychologen die zich lid maken van de federatie. Klachten tegenover niet-leden kunnen niet behandeld worden. De Federatie hoopt dat een wettelijk orgaan op termijn de taken van de commissie ethiek zal overnemen.

Leave a Reply