Fast 100 % stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver

Ledig stilling ved
PPT for Vefsn-regionen
Fast 100 % stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver
ledig snarest.

Kontoret gir sine tjenester i kommunene Grane, Hattfjelldal, Vefsn og Nordland fylkeskommune. Vi er 7 ansatte. Våre oppgaver er å hjelpe barn, ungdom og voksne med spesielle vansker til en bedre opplærings- og undervisningssituasjon.
I tillegg kommer systemrettet arbeid og kompetanseheving innen vårt arbeidsfelt overfor skoleverket. Vi betjener barnehagene, grunnskolene og videregående skoler.
Arbeidsoppgavene vil i hovedsak rette seg mot elever i ungdomsskole og videregående skole.

Vi søker etter pedagogisk-psykologisk rådgiver, med master/hovedfag i spes.ped, pedagogikk eller psykologi. Fordypning innen sosiale/emosjonelle vansker er ønskelig. Praksis fra skoleverket er en fordel. Personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt. Søkeren må kunne disponere bil i tjenesten, og dette blir godtgjort etter gjeldende KS satser. Ved tilsetting kreves politiattest i samsvar med Opplæringslovas §10-9. Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler.
Lønn etter avtale.

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver, og en arbeidsplass som gir gode muligheter til styrking av personlig kompetanse og erfaring.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med
leder Jørn Kvaløy på tlf: 75 11 99 77.
E-post: ppt@vefsn.kommune.no

Søknaden sendes til Styret for PPT for Vefsn-regionen,
boks 49, 8651 Mosjøen innen torsdag 12. april 2012.

Leave a Reply