Færre institusjonsplasser i barnevernet

En av dem som mener myndighetene har lagt ned altfor mange plasser i barnevernsinstitusjonene, er spesialist i klinisk psykologi Vigdis Bunkholdt.

- Ganske mange av de ungene som blir tatt under omsorg, blir flyttet til fosterhjem. En del av dem hadde trengt en mellomperiode i en institusjon, men institusjonsplasser blir jo nedlagt. Dermed er det mange som flytter i fosterhjem som kanskje ikke klarer å passe inn i en familie, sier Bunkholdt til NRK.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) sier til NTB at han er åpen for å ta diskusjonen om institusjonsbruken.

- Vi skal nå gå igjennom organiseringen i barnevernet. Og da er dette et av de spørsmålene vi skal vurdere, sier Lysbakken.

- Men jeg er ikke i tvil om at det har vært riktig å satse mer på fosterhjem. Og det vi trenger nå er en diskusjon om hva det rette balansepunktet er. (©NTB) (©NTB)

Leave a Reply