Erasmus Şampiyonu Üniversite

Avrupa Birliği Komisyonu hayat boyu öğrenme programı kapsamında 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programına dâhil olan Üsküdar Üniversitesi, Türkiye de psikoloji lisans eğitiminde yurt dışından çok sayıda üniversite ile ERASMUS anlaşması yaptı. Öğrenciler bu kapsamda şirket, kurum ve kuruluşlarda staj imkanı da yakalıyor.

Üsküdar Üniversitesi, aralarında Romanya, Polonya, Yunanistan, Portekiz, Litvanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Danimarka, Slovenya, Finlandiya ülkelerinin seçkin üniversitelerinin olduğu 100'ün üzerinde üniversite ile ERASMUS anlaşması yaptı. Bu anlaşmaları kısa sürede hayata geçiren Üsküdar Üniversitesi, psikoloji lisans eğitimi alanındaki anlaşmalarıyla da Türkiye'nin en fazla ERASMUS anlaşması bulunan üniversitesi oldu.

Erasmus Programı nedir?

Erasmus programı, yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yüksek öğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Leave a Reply