EGM Personel Alımı Başladı 2015/9

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına KADROLU statüde personel alımı yapılacaktır.

30 adet Kadrolu Psikolog alımı için Psikoloji Lisans Bölümü mezunu olmak ve KPSS-2014 P3-70 puan şartı aranmaktadır. 2 adet Kadrolu İstatistikçi alımı için İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Lisans Bölümlerinden mezun olmak ve KPSS-2014P3-70 puan şartı aranmaktadır.

Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak. Kontenjanlara aşağıdaki listeden ve bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

2014 yılında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacak. Sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde “Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği”ne göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bunu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihi:
Başvurular 29 Ocak 2016 tarihine kadar yapılabilecektir.

30 adet Kadrolu Psikolog için il listesi

Ağrı 1, Aksaray 1, Amasya 1, Ardahan 1, Bayburt 1, Bingöl 1, Bitlis 2, Çankırı 1, Edirne 1, Elazığ 2, Erzurum 1, Giresun 1, Gümüşhane 1, Hakkari 2, Iğdır 1, Karabük 1, Kars 1, Kastamonu 1, Mardin 1, Muş 1, Siirt 2, Sinop 1, Sivas 1, Şırnak 1,Yozgat 1, Zonguldak.

2 adet Kadrolu İstatistikçi alımı için Ankara ili bulunmaktadır.

Başvurular Nereye Yapılacak?

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla; Kimlik belgesi, Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvuru Şartları:

- Türk Vatandaşı olmak,
- Yapılacak sınavın son başvuru günü olan 29 Ocak 2016 tarihinde 18 yaşını tamamlamış (29 Ocak 1998 tarihi ve öncesi doğumlu olmak) ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, (29 Ocak 1981 sonrası doğumlu olanlar),
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak.
Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Sözlü ve Uygulamalı Sınavı Konuları

Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
Genel yetenek ve genel kültürü,
Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

EGM Sınav İlanı ve Tüm Detaylar İçin TIKLAYINIZ

Leave a Reply