Echt iets nieuws: neuroeconomie

Dit wordt het studieobject van een nieuwe onderzoeksmaster
aan de Universiteit Maastricht: Neuroeconomics. Door
gedragseconomisch onderzoek te koppelen aan hersenonderzoek wil men
daar tot betere verklaringen komen onder welke omstandigheden
mensen tot besluiten komen. Uiteindelijk is het de bedoeling om
daarmee economische modellen te verbeteren die leiden tot betere
economische voorspellingen.

Werkt een bonus en zo ja, hoe?

Studenten en afgestudeerden gaan bijvoorbeeld onderzoeken hoe
mensen reageren op bepaalde prikkels (bijvoorbeeld bonussen in de
financiële sector of prestatieloon in het onderwijs) en hoe dit
gekoppeld is aan wat zich afspeelt in het brein als we bepaalde
beslissingen nemen.

Stuurt het brein een intrinsieke motivatie aan om je werk zo
goed mogelijk te doen (jonge mensen opleiden, of een goed
financieel product aanbieden) of is het de extrinsieke motivatie
(de bonus of prestatiebeloning) waarop wordt gereageerd?

Arno Riedl, een van de coördinatoren van de nieuwe
specialisatie: "Ook nu al werken economen, psychologen en
neurowetenschappers in Maastricht samen op onderzoeksgebied.
Daarbij werd in 't begin duidelijk dat we elkaars taal niet
spraken: Een psycholoog bedoelt bijvoorbeeld met 'strategie' vaak
iets heel anders dan een econoom en een neurowetenschapper denkt
aan iets heel anders dan een econoom als hij het over 'beloning'
heeft."

Alleen nog in Zürich

"Omdat het economische gedragsonderzoek steeds breder en
multidisciplinairder wordt, met inbreng vanuit de psychologie,
economie en neurowetenschappen, is er een groeiende behoefte aan
onderzoekers uit de verschillende disciplines die elkaars taal
hebben leren spreken. Die onderzoekers gaan we nu opleiden binnen
de track Neuroeconomics."

De nieuwe Maastrichtse opleiding is uniek in Nederland. In
Europa wordt alleen in Zürich een vergelijkbaar programma
aangeboden. In het ambitieuze programma van onderwijs en
onderzoek komen veel wiskundige modellen, statistiek en
neurowetenschappelijke methodes aan bod. Daarom is het ook een
selectief programma, geïnteresseerde studenten moeten een
motivatiebrief schrijven en aanbevelingsbrieven leveren en worden
op basis daarvan gescreend en eventueel uitgenodigd voor een
gesprek.

Excellent avontuur 

Neuroeconomics is een nieuwe specialisatie binnen de
researchmaster Cognitive and Clinical Neuroscience die onlangs nog
door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie als programma
met excellente internationale standing werd beoordeeld.
ScienceGuide interviewde de trekker van dit avontuurlijke
wetenschapsgebied, prof. Alexander Sack, enige tijd geleden naar
aanleiding van de internationale validering van de researchmaster
als nieuwe loot aan de universitaire boom in ons land.

De Duitse geleerde vertelde toen -vanuit de USA- waarom hij
voor deze innovatieve, eScience-gerelateerde discipline zich in ons
land heeft gevestigd. "Ik ben in Maastricht komen werken omdat het
een universiteit met een visie is. De Faculteit der Psychologie en
Neurowetenschappen bevat een aantal 'Principal Investigators' die
op hun vakgebied wereldberoemd zijn. Het is dus een toponderzoek
faculteit met een top onderzoekinfrastructuur. In feite vind je
hier, voor een psycholoog en neurowetenschapper, fantastische
voorwaarden; het Maastricht Brain Imaging Center met een eigen fMRI
scanner, 2 TMS labs en 5 EEG labs."

Leave a Reply