Dyslectici hebben ook moeite met leren en onthouden

09/09/2015

Volwassenen met dyslexie ervaren vooral problemen met het kort onthouden en met het aanleren van de volgorde van de elementen in een reeks. Er is ook goed nieuws: mensen met dyslexie onthouden wel even goed wat ze uiteindelijk met meer moeite geleerd hebben, blijkt uit het doctoraatsproefschrift van Louisa Bogaerts (Vakgroep Experimentele Psychologie) aan de UGent. Zij onderzocht in haar doctoraat de rol van het geheugen bij leesproblemen. “Volwassenen met dyslexie ervaren vooral problemen met het kort onthouden en met het aanleren van de volgorde van de elementen in een reeks, bijvoorbeeld de volgorde van de letters in een woord BAR versus BRA, of de volgorde van de cijfers in een telefoonnummer”, aldus Bogaerts. “Doordat zij de volgorde van letters of klanken vaker omwisselen worden woorden vooral minder snel en minder goed geleerd, wat dan uiteindelijk leidt tot traag en minder accuraat lezen. De problemen met het geheugen voor volgorde verklaren ook waarom mensen met dyslexie ook buiten het domein van taal problemen ervaren, zoals problemen met het leren van een reeks noten op een piano.”

Er is dus ook goed nieuws. “Hoewel het leren van geordende informatie moeilijker gaat bij mensen met dyslexie, onthouden ze wel even goed wat ze uiteindelijk met meer moeite geleerd hadden.” In een studie werden vervolgens een honderdtal lagereschoolkinderen langdurig gevolgd van bij de start van het eerste leerjaar. “Kinderen die later zwakke lezers, of zelfs dyslectici, bleken te zijn, hadden bij de start van het schooljaar al problemen met het leren van reeksen.”

Louisa Bogaerts wijst erop dat het onderzoek aantoont dat dyslexie niet enkel te wijten is aan een gebrekkig begrip van het verband tussen letters en klanken, wat lang gedacht werd. “Dit biedt perspectieven voor toekomstige behandelingen van dyslexie.”

bron: Belga

Leave a Reply