Dvořáková: Rath není tak "bezvýznamný", jak se snažil tvrdit.

Dění ve sněmovně s námi sledovali čtyři exkluzivní hosté – právník Jan Bárta, politoložka Vladimíra Dvořáková, psycholog Slavomil Hubálek a novinář a analytik Erik Best.

Nabízíme vám jejich komentáře, které je napadaly při jednání poslanecké sněmovny.  Odpovídali i na vaše dotazy.

David Rath

15:45 komentář Vladimíry Dvořákové:  Projev dr. Ratha byl dobře vystavěn pro veřejnost, podle očekávání argumentoval konspirativními teoriemi, upozorňoval na další kauzy, které nejsou vyšetřovány. Hodně problematické bylo jeho vystupování jako "bezvýznamného" člověka, představení hejtmana jako toho, kdo rozhoduje o opravě školek a nemocničních lůžkách. To je sice pravda, ale nezmínil, že také spolurozhoduje o milionových částkách. Bezpečnostní opatření při jeho převozu mi nepřipadají přehnaná, jde o poslance a bývalého hejtmana a částky, o něž se může jednat, nejsou malé. Navíc je zde jednoznačná vazba na významné osobnosti politiky. Konec konců, možná by i někdo mohl mít zájem na jeho odstranění. Přesto se domnívám, že ozbrojení policisté přímo v sále Poslanecké sněmovny, nebyli vůbec nutní.    

15:38 komentář Erika Besta: Jeho závěrečná řeč, v níž obvinil vládu, byla mnohem efektnější než úvodní část. Obávám se však, že už ztratil i tu malou podporu, kterou ještě měl, protože projev nebyl dobře promyšlený.

15:30 komentář Jana Bárty: Byl to podle mne velmi chabý projev.  David Rath si zřejmě pamatuje ze školy obhajobní řeč Jiřího Dimitrova v lipském procesu, která se stala obžalobou nacismu. Zřejmě si  myslí si, že jeho výkon zopakoval.

15:25 komentář Erika Besta: Zdá se, že většina poslanců už se rozhodla vydat Davida Ratha k trestnímu stíhání, on sám dává najevo, že hodlá dokázat, že jeho stíhání souvisí s poslaneckým mandátem. Pokud by to dokázal, někteří poslanci by museli změnit názor, s nímž přišli do sněmovny. Jsem zvědavý, jestli to David Rath dokáže.

15:15 dotaz diváka Jana Maška: Je politika ve světě naplněna konspiračními teoriemi, tak jako v České republice?

15:20 odpověď Erika Besta: V USA by se poslanec v situaci dr.Ratha v žádném případě neuchýlil ke konspiračním teoriím. Jen připomenu, že jeden americký kongresman šel do vězení v květnu letošního roku za podobný trestný čin.

15:14 komentář Jana Bárty: Poslouchám to svědomitě, ale zatím jsem nic neslyšel. Je to jen obviňování jiných lidí, což ani logicky není argument pro nevydání. Snaha udělat z toho politický proces je doufám marná.

15:10 komentář Slavomila Hubálka: Je to velmi poučná demonstrace narcistické osobnosti, předpokádal jsem, že se bude vydávat za oběť a využije toto vystoupení k posledním hodinám slávy. Řečnický výkon je to úžasný, řeči o dětech, svědomí, hysterii policie...   Paradoxní situace. Hovoří jako poslední spravedlivý a nikdo mu nevěří.

14:55 dotaz divačky Soni Hálové: existuje pro společnost nějaký právní nástroj pro případ nevydání Ratha? Myslím tím Ústavní soud, Brusel či cokoli jiného?

15:00 odpověď Jana Bárty: Nevím o takovém nástroji. Rozhodně ne mezinárodní justice, ta je selektivní, je vytvořena jen pro zločiny podle mezinárodního práva, a to jsou zločiny válečné, genocida atp. Kradení veřejných prostředků nikoliv.

14:50 Komentář Erika Besta: David Rath hovoří o dalších případech (Promopro, IZIP, Opencard) ale dlouho u nich nezůstal a neposkytl žádnou novou informaci.

14:40 dotaz diváka Karla Křižanovského: Co by se stalo. kdyby jej poslanci nevydali ? Končil by tím případ definitivně ?

14:45 odpověď Jana Bárty:  Ano, trestní stíhání by skončilo jednou provždy.

14:30 dotaz divačky Soni Hálové: myslíte si, že bude mít st. zástupkyně Bradáčová nadále přístup do vyšetřovací složky, aby mohla mít přehled jak se nakládá s důkazy, které jeji tým shromáždil?

14:39 odpověď Jana Bárty: Nebude mít obecně vzato přístup. Nemá žádnou „kontrolní“ pravomoc. Dozoruje vždy vyšší instance.  Státní zástupce zpřístupňuje spisy podle svého zákona jiným orgánům v trestním řízení, což by nastalo typicky kdyby jiný státní zástupce (teď tedy dr. Bradáčová) potřebovala poznatky z jiného spisu k vyšetřování své jiné kauzy.

14:19  dotaz diváka Jindřicha Nykla: Nezdá se vám , že celá kauza D. Ratha nás, jako Českou republiku, dost zesměšňuje v očích ostatních států? Pokud se p. Rath nevzdá poslaneckého mandátu, tak by si ze svého platu mohl zaplatit výdaje spojené s eskortou, která je placena z daní nás všech?

Odpověď Erika Besta: Za normálních okolností by nás tato kauza pravděpodobně zesměšňovala více, ale žijeme v nenormálních časech. To, co bylo nepředstavitelné před několika lety, je dnes skoro normální. Myslím, že svět si zvyká na extrémní případy. Co se týče výdajů spojených s eskortou, nemyslím si že by bylo možné nárokovat je od pana ratha, bez ohledu na to, jak rozumné se to může zdát.

14:01 komnetář Erika Besta:  Když sleduji jak obhájce jednoho z obviněných - advokát Tomáš Sokol - vstupuje do živého vysílání se už v Česku přibližujeme americkým megakauzám

komentář V. Dvořákové před jednáním sněmovny: Bude mne především zajímat, zda Poslanecká sněmovna dokáže zvládnout svou funkci, tj. zda se zachová profesionálně. Samozřejmě se dá očekávat, že se Rath pokusí předložit určitou konspirativní teorii, která by vysvětlila jeho zatčení.

komentář J. Bárty před jednáním sněmovny:Je naprosto správně, že se David Rath může zúčastnit jednání sněmovny o svém vydání. Všechno ostatní je docela kabaret.

komentář Slavomila Hubálka před jednáním sněmovny: Jsem zvědav, jakou zvolí David Rath techniku, zda bude demonstrovat pokoru, lítost a bude žádat shovívavost, či zda bude zatloukat, vinu popírat či vyhrožovat, koho všeho potopí s sebou. S největší pravděpodobností však předpokládám, že se bude vydávat za oběť promyšlené provokace.

komentář Erika Besta před jednáním sněmovny: Poznáme poměrně rychle, kterou strategii si pan Rath zvolí. Bude utočný, bude pomlouvat ostatní, nebo snad bude pokorný a kajícný? Možná nás překvapí.

Vladimíra DvořákováVladimíra Dvořáková

Politoložka, profesorka VŠE v Praze, předsedkyně Akreditační komise. Vystudovala ruštinu a historii, v 80. letech se zabývala moderními dějinami Latinské Ameriky, přes něž se dostala k problematice přechodů k demokracii a k politologii. Od roku 1993 vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze. V listopadu 2003 se stala první profesorkou politologie jmenovanou v České republice. Je autorkou a spoluautorkou řady monografií, odborných článků i popularizačních textů. Její práce byly publikovány v Čechách i v zahraničí, v USA, v Latinské Americe, v Evropě. Je jedním z nejčastěji citovaných politologů v českých médiích, dění na české politické scéně analyzuje už od devadesátých let. Zřejmě nejvíc se ale zapsala do povědomí české veřejnosti jako předsedkyně Akreditační komise díky svému nesmlouvavému postoji k situaci na plzeňské právnické fakultě, kdy upozornila na vytváření klientelistických vazeb, které představují nebezpečí pro stát.

Psycholog Slavomil Hubálek ke kauza RathSlavomil Hubálek

Mediálně známý klinický psycholog, sexuolog a soudní znalec. Vystudoval psychologii na UK. Pracoval na sexuologickém oddělení léčebny v Horních Beřkovicích a později v Sexuologickém ústavu UK. Působí jako soudní znalec v oboru klinické psychologie a sexuologie. Přednáší sociální psychologii na FSV UK a na VŠE. Kromě odborných komentářů na nejrůznější aktuální témata média s oblibou citují jeho názory na téma české národní povahy nebo jeho rozbory chování českých politiků a osobností veřejného života . O Češích říká, že jsou malověrní, skeptičtí a nepoučitelní. Co o Češích řekne kauza David Rath? A co řekne vystoupení ve sněmovně o samotném Davidu Rathovi?

Jan BártaJan Bárta

Renomovaný právník, ředitel Ústavu státu a práva. V roce 1975 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1985 ukončil aspiranturu v oboru správní právo na PF UK v Praze. Do roku 1985 pracoval v Ústavu státní správy v Praze, poté působil na Právnické fakultě v Praze, na Ústředí české advokacie a od roku 1981 pracuje v Ústavu státu a práva AV ČR, který v současné době řídí. JUDr. Bárta byl v 90.letech členem Legislativní rady vlády ČR. V letech 2004 až 2008 byl ředitelem odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky.

Eric BestErik Best

Americký novinář žijící v Česku už 20 let. Vystudoval politologii na Georgetown University, ruštinu na Middlebury College a v roce 1987 získal titul MBA na University of North Carolina at Chapel Hill. Profesí novinář, žijící v České republice od roku 1991, a také vydavatel zpravodajského bulletinu Fleet Sheet. Už ve třetí třídě napsal školní sloh o někdejším Československu. Přiznává, že si už nepamatuje, proč si vlastně toto téma vybral. Jeho břitké komentáře na adresu politického dění v Česku mají široký okruh čtenářů, kteří na nich oceňují především autorův nadhled. Možná nejsou vždy "politicky korektní", ale rozhodně provokují a nutí k zamyšlení.

  • Vytisknout
  • Poslat e-mailem
  • Chyba v článku

Leave a Reply