Derfor faller boligprisene

Boligprisene falt i november for tredje måned på rad.  Prisnedgangen fra oktober til november var på 1,3 prosent, viser tallene fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening.

November er normalt en måned hvor boligprisene faller, men den sesongjusterte prisnedgangen, hvor denne typen effekter er fjernet, viser også en prisnedgang på 0,9 prosent.

Les også


- Nå venter alle på alle

Få solgte boliger og lavere priser preget boligmarkedet, mener DNB.

Boligprisene er nå 0,2 prosent høyere enn samme tid i fjor.

Men hvorfor faller boligprisene i et land med stadig lav arbeidsledighet, stigende inntektsnivå, lave renter og økonomisk vekst?

Seks hovedgrunner

Aftenposten snakket i går med en rekke eksperter på boligmarkedet. De trekker frem følgende årsaker til at boligprisene faller:

  • Strengere kapitalkrav til bankene gir mer restriktiv utlånspraksis.
  • Strengere egenkapitalkrav til boligkjøpere gjør at færre får lån.
  • Innstramming i startlån fra Husbanken reduserer etterspørselen.
  • Mange nye boliger på markedet fordi mange nybyggprosjekt er ferdigstilt i år.
  • Negative signaler endrer psykologien i markedet og forsterker allerede eksisterende trender.
  • Prisene har vært for høye og det er derfor naturlig med en korreksjon.

- Det er fire finansieringskilder som er strammet inn. Man har da fått en usikkerhet som blant annet har ført til en opphopning på tilbudssiden. For mange vil selge før de kjøper, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

-Ikke bare psykologi

- Vi har hatt høy arbeidsinnvandring, høy inntektsvekst, lav rente, lav arbeidsledighet, for lite boligbygging og god konjunktur, og alt dette har bidratt til at boligprisene har steget til et nivå som ikke er bærekraftig. Når noen av disse variablene snur, er det mange nok som tenker at boligmarkedet kan snu, sier Ola Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole.

Grytten mener boligprisnedgangen ikke skyldes psykologiske effekter alene, men at den hviler på reelle forhold i markedet.

- Psykologi er viktig i det øyeblikket markedet snur, men det er en klar underliggende fornuft i dette. Prisene er og har vært for høye, sier han.

Christian V. Dreyer, administrerende direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening, hevder den psykologiske effekten er betydelig, spesielt på nybygg.

- Vi ser at boligsalget der stuper. Det er fordi man ikke vil kjøpe nå og selge sin egen bolig om et par år når markedet er så usikkert, sier Dreyer.

Tror ikke på krakk

En effekt av usikkerheten er at mange velger, eller får beskjed av banken om å selge boligen sin før de kjøper ny. Det fører raskt til overskudd av boliger i markedet.

- Da går prisene ytterligere ned og denne effekten ser nå ut til å inntreffe, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets.

Les også


Seniorøkonom Katrine Godding Boye, Nordea Markets.

Boligpriser: Ekspertenes spådommer spriker

Noen spår prisfall på 15–20 prosent.

Ingen av ekspertene Aftenposten har snakket med tror på noe boligkrakk i tiden som kommer. Men ingen tør heller spå en rask prisoppgang.

- Slik det ser ut nå, forventer ikke jeg vekst fremover, utover den sesongbaserte veksten i januar. Jeg ville ikke kalkulert med at prisene skal opp, men dette er forferdelig vanskelig å si, sier Grytten.

 Øye i Prognosesenteret tror myndighetene vil komme på banen dersom boligprisene skulle fortsette å falle.

- Får vi et fall på 15-20 prosent begynner vi å snakke om problemer. Det vil påvirke hele økonomien og en slik utvikling vil ikke myndighetene akseptere, da vil det komme mottiltak, sier han.

Leave a Reply