Czym jest efekt Mozarta – czy muzyka klasyczna rozwija inteligencję …

Efekt Mozarta jest jedną z wielu legend miejskich. Umożliwił dorobienie się wielu właścicielom firm muzycznych i producentom zabawek, wykorzystującym ludzką łatwowierność.

 

Rodzice, którzy uwierzyli w efekt Mozarta, liczą na to, że dzięki słuchaniu muzyki klasycznej poziom inteligencji ich dzieci automatycznie wzrośnie.

Co to jest efekt Mozarta

Efekt Mozarta głosi, iż słuchanie twórczości Mozarta w znaczącym stopniu podnosi poziom ludzkiej inteligencji. To tylko miejska legenda – numer szósty w książce „50 wielkich mitów popularnej psychologii”. Faktem jest jedynie krótkotrwała poprawa zdolności kognitywnych, żadne trwałe skutki nie występują. To tylko plotka, która obiegła świat po złej interpretacji wyników badań zwiększających chwilowo zdolności do wykonywania zadań przestrzennych u studentów.

 

Momentalnie rozszerzono tę „teorię” na grupę niemowląt i małych dzieci. W rzeczywistości badania wpływu jakiegokolwiek rodzaju muzyki na rozwój inteligencji u małych dzieci prawie nie istnieją lub są trudne do zinterpretowania. Gdyby faktycznie istniał znaczący trwały wpływ jakiegoś czynnika na wzrost IQ, do tej pory naukowcy na pewno by się tym zajęli. Otworzyło to jednak furtkę przemysłowi zabawkarskiemu, muzycznemu, szkołom muzycznym. Zniekształcenie i uogólnienie informacji umożliwiło zbicie majątku na zabawkach, kasetach, płytach z maluchami na okładce.

Faktyczne działanie muzyki

Muzyka zwiększa poczucie bezpieczeństwa i redukuje lęk, jest pomocna przy wyrażaniu i kontroli emocji, przyczynia się do lepszego skoordynowania ruchowego, poprawy motoryki. Już od szóstego miesiąca ciąży występują proste ruchy kończyn w odpowiedzi na muzykę. Dzieci jej słuchające lepiej się komunikują i zdecydowanie częściej uśmiechają. Więcej tańczą i śpiewają, co polepsza rozwój mowy, pamięci, pobudza wyobraźnię, usprawnia procesy spostrzegania, koncentrację, uwrażliwia, wycisza, uspokaja.

 

Samodzielny wybór utworów ma na emocje dziecka pozytywny wpływ – poprawia jego samopoczucie, umożliwia wyciszenie, ukojenie, dołączenie do zabawy. Modne ostatnio muzyczne przedszkola doskonale wykorzystują połączenie muzyki z ruchem, co poprawia koordynację i zmysł równowagi, malowanie przy muzyce – pobudza wyobraźnię i kreatywność. Muzykoterapię stosuje się jako jeden z elementów opieki medycznej. Poprawia nastrój, pomaga przezwyciężać lęki i fobie, radzić sobie z bólem, niepokojem przedoperacyjnym czy lękiem przedegzaminacyjnym. Może być jednym ze skutecznych leków przy udarach, chorobach serca, ADHD, otępieniu, raku, PTSD, ułatwia poród.

Open all references in tabs: [1 - 3]

Leave a Reply