Czy polska psychoterapia to partyzantka? "Terapeutą może zostać …

- W ogromnym worku, ktry nazywamy psychologi, jest mnstwo szarlatanerii - pisze w ksice "Zakazana psychologia" dr Tomasz Witkowski. - To gwnie terapie dziecice i z zastosowaniem dziecistwa, dziaalno psychologw sdowych, psychoonkologia. W tych obszarach staraem si identyfikowa praktyki, ktre czsto oparte s na powtarzanych od wielu lat mitach - tumaczy w "Konfrontacjach" Radia TOK FM dr Witkowski.

"W psychologii jest mnstwo szarlatanerii, wrenia z fusw. Trzeba zdemaskowa niecne praktyki" [Przeczytaj wywiad z dr. Witkowskim]

Jedn z najbardziej kontrowersyjnych kwestii w ksice dr. Witkowskiego jest twierdzenie, e syndrom DDA, Dorosych Dzieci Alkoholikw, nie istnieje. - To nie mj pogld, to fakty - zaznaczy psycholog w Radiu TOK FM. Dr Witkowski wskazywa, e pierwsze badania z 1992 r. pokazay, e syndrom DDA jest tzw. efektem horoskopowym, gdzie oglno sformuowa pozwala na opisanie za ich pomoc osobowoci wielu ludzi. - Te badania wielokrotnie powtarzano, jest ich kilkaset. Wikszo pokazuje, e nie jestemy w stanie zdiagnozowa syndromu DDA - tumaczy psycholog.

"Dzieci alkoholikw uwaano za zboczecw i przestpcw. Trzeba to byo odczarowa"

- Zdumiewa mnie zapa, z jakim dr Witkowski atakuje syndrom, ktrego istnienie jest iluzoryczne - mwi prof. Jerzy Mellibruda, psycholog uzalenie z SWPS. Przypomnia swj artyku, ktry rozpocz od sw "DDA nie jest chorob". Bo to, e kto wychowywa si w rodzinie z problemem alkoholowym, nie oznacza, e jest chory. - Problemem jest wielu dorosych ludzi, ktrzy dwigaj ciar ladw trudnego dziecistwa. Te osoby wymagaj profesjonalnej pomocy - zaznaczy psycholog.

Zdaniem prof. Mellibrudy DDA spenia jednak kiedy wane funkcje. - Dzieci alkoholikw byy obarczone stygmatem spoecznym, za PRL uwaano je za zboczecw i przestpcw. W latach 80. trzeba to byo odczarowa. To si udao, dzi problemy tych ludzi trzeba traktowa indywidualnie - zaznaczy psycholog.

"W Polsce terapeut moe zosta kady"

Kto jednak za to indywidualne traktowanie odpowiada? - W Polsce terapeut moe zosta kady, bez jakiegokolwiek wyksztacenia. Wystarczy zaoy dziaalno gospodarcz - tumaczy dr Witkowski. A coraz wiksza liczba absolwentw psychologii prowadzi do... wzrostu liczby osb korzystajcych z terapii.

Co wicej, zdaniem dr Witkowskiego dyskusyjne jest samo stosowanie psychoterapii. Wikszo bada wskazuje na wiksz skuteczno innych metod, np. behawioralno-poznawczej. - Psychoterapia zacza by refundowana przez NFZ bodaje dwa lata temu. To pokazuje podejcie do osigni nauki w tym zakresie - skwitowa dr Witkowski.

"Psychoterapia to nie partyzantka"

- Ma pan wskie wyobraenie na temat psychoterapii - zdenerwowa si w pewnym momencie prof. Mellibruda. - Idea, e w psychologii tylko jedno podejcie jest wartociowe, nie znajduje potwierdzenia - przekonywa psycholog. - Psychoterapia jest bardzo intymnym i subiektywnym przedsiwziciem. Ustalanie jakich obiektywnych nie jest atwe - zaznaczy.

Prof. Mellibruda wskazywa te, e pomoc psychoterapeutyczna w Polsce nie zasuguje na tak ostr krytyk. - Jeli psychoterapia jest uprawiana w obrbie systemu ochrony zdrowia, s do cise kryteria, ktre mwi, jakie szkolenia, akredytacje, egzaminy certyfikacyjne powinny by wymagane. Nie mona powiedzie, e to jest cakowita partyzantka - zaznaczy psycholog.

"Skrzywdzeni? Ci ludzie s rozczarowani"

- Mam wraenie, e yjemy w dwch rnych wiatach. Mam kilkaset listw, maili od osb pokrzywdzonych przez psychoterapeutw - wyjania dr Witkowski. - Psychoterapia jest tak osobistym i subiektywnym przedsiwziciem, e cz osb nie uzyskuje zadowalajcych efektw. Ci ludzie s rozczarowani, ale to nie oznacza, e kto zrobi im co zego - oponowa prof. Mellibruda.

- Jeeli psychoterapeuta zaleca odstawienie lekw na niedoczynno tarczycy, ktra powoduje stany depresyjne, a pacjent dokonuje prby samobjczej, to nie jest to niezadowolenie - zauway dr Witkowski. - To jest bd. Zgadzam si z panem - przyzna prof. Mellibruda.

W takiej sytuacji pacjent jest jednak bezradny. - Pokrzywdzony przez terapeut nie ma szans dochodzenia swoich praw - tumaczy psycholog, ktry niejednokrotnie interweniowa w rnych miejscach. Rzecznik praw pacjenta odrzuca wszelkie skargi. A komisje etyczne przy branowych towarzystwach odpowiadaj nawet po dwch latach. Odmownie.

Leave a Reply