Celoživotní vzdělávání na webu ČT24 ŽIVĚ z FF UK: Psychologie …

Web ČT24 rozšiřuje nabídku přímých přenosů, kterými návštěvníkům portálu zprostředkovává vybraná divadelní představení, přednášky a debaty, o příspěvky z cyklu Celoživotní vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. První přednášku na téma Psychologie dramatického umění odvysílala 13. března. Záznam bude k dispozici v tomto článku.

Divadlo

Anotace: O umění je možné uvažovat jako o fenoménu nutně patřícím do života člověka, který obnovuje podstatu lidského způsobu vnímání sebe sama i světa kolem nás. Dramatické umění se v psychologických souvislostech jeví jako specifické a staví otázky: např. jak se váže scéničnost s prožitkem? Jak se člověk stává umělcem? Zajímavý a jedinečný ohled na umění jako specifickou oblast individuálního i společenského života.

Přednáší: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

Následujícím příspěvkem z cyklu Celoživní vzdělávání bude 14. dubna přednáška na téma Slaďování pracovního a soukromého života (přednáší Mgr. Gabriela Svianteková).

  • Vytisknout
  • Poslat e-mailem
  • Chyba v článku

Leave a Reply