Boekpresentatie ‘Je werkt anders dan je denkt’

<!-- -->

Vruchtbaar

Een boek over het werk, geschreven naar aanleiding van het werk. Zo zou je 'Je werkt anders dan je denkt' kunnen omschrijven. Want Naomi Ellemers en Dick de Gilder lieten zich inspireren door hun eigen werkomgeving en collega's. Ze gebruiken situaties uit hun persoonlijke leven om te laten zien hoe we in ons gedrag worden beïnvloed door onze werkomgeving, en hoe je met problemen op het werk kunt omgaan. Ze laten onder meer zien dat het juist fijn is om een zeurende collega te hebben (die kan je helpen om beter te presteren), en hoe werk en gezin op een vruchtbare manier te combineren zijn.

Het boek is bovendien geschreven voor een breed publiek. Ook al zijn alle conclusies gebaseerd op eigen onderzoek van de auteurs en wetenschappelijke publicaties, die verwijzingen zijn allemaal naar een aparte plek achterin het boek verhuisd.

Calculerend gedrag

Deze werkwijze was wel even wennen, vertelt Naomi Ellemers.

Is het moeilijk om wetenschappelijk onderzoek om te zetten in een leerzaam boek voor een breed publiek? 'Je moet de grote lijn te pakken krijgen en niet blijven vastzitten in onderzoeksdetails die voor de praktijk niet belangrijk zijn. Als onderzoeker ben je gewend je te richten op de problemen en tekortkomingen van bepaalde studies.'

Als er problemen en tekortkomingen zijn, kun je de resultaten van het onderzoek dan wel als 'waarheid' publiceren' 'We hebben gedurende een lange periode onderzoek gedaan, dus die problemen en tekortkomingen zijn er inmiddels wel uit. En als je dan ook nog steeds tot dezelfde bevindingen komt''

Waarom vindt u zo'n publiek boek belangrijk? 'We moeten verantwoording afleggen, want we zijn aan het werk met belastinggeld. Bovendien levert ons onderzoek informatie op die, op een simpele en heldere manier gebracht, van waarde kan zijn voor heel veel mensen.'

Wat vond u zelf een van de opmerkelijkste zaken uit het boek? 'Dat carrière maken vaak helemaal niet leuk is. Als leidinggevenden loopbaanstappen in het vooruitzicht stellen om mensen te motiveren, stimuleren ze calculerend gedrag. En daar worden de meeste mensen beslist geen betere medewerkers van. En aan de andere kant: is het nou fijn om je in een positie te bevinden waar iedereen je zogenaamd aardig vindt omdat je de leidinggevende bent, terwijl men tegelijkertijd hoopt dat je een flinke steek laat vallen? Lijkt mij van niet.'

Naomi Ellemers en Dick de Gilder 'Je werkt anders dan je denkt' Uitgeverij Business Contact ISBN 978 90 470 0451 6 Prijs - 19,95

+-----------------------------------------------------------------------------+ |Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden zijn van harte | |uitgenodigd om de boekpresentatie van Naomi Ellemers en Dick de Gilder bij te| |wonen. De auteurs lezen enkele fragmenten uit hun boek voor en lichten deze | |toe. Donderdag 31 mei 2012, 17:00 uur, Faculty Club, Universiteit Leiden. | +-----------------------------------------------------------------------------+

Leave a Reply