7:e avsnittet av podden #Jäklamänniska – om fördomar och att tala ur …

2012-11-11 16:17

Det handlar om det ansvar som Regering och Riksdag har för att säkerställa trygghet för hjälpsökande, eller åtminstone minimera risken för att personer kommer till skada. Idag är den psykologiska marknaden helt oreglerad. Vem som helst kan utsätta människor för olika former av psykologiska behandling, med eller utan någon som helst utbildning.

Leave a Reply