07.12 – Vi må trekke inn psykologiske faktorer

Boligprisene kommer til å falle 2,2 prosent neste år, ifølge ferske tall fra SSB.

- Vi må trekke inn psykologiske faktorer for å forklare at boligprisene faller, sier forskningsleder Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Dagens Næringsliv lørdag.

1,5 prosentpoeng
Med et unntak av en liten oppgang i august, har prisstatistikken fra Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) vist en fallende kurve siden april i år. Nylig ble det som er de svakeste novembertallene siden finanskrisen lagt frem.

Ifølge SSBs prognoser skal boligprisene falle og nå en bunn en gang litt ut i 2014, før de igjen begynner å stige. Beregnet som årsgjennomsnitt, innebærer anslagene et boligprisfall på 2,2 prosent neste år.

1,5 prosentpoeng av fallet skyldes psykologi, ifølge byrået.

Stemningsbølge
Prognosene er basert på makromodellen Kvarts, som nå er oppdatert med nye forhold for å forklare utviklingen i boligmarkedet.

I den nye modellen har husholdningenes forventninger stor betydning for utvikling i boligprisene på kort sikt. Forventningene, slik de måles i trendindikatoren til TNS Gallup/Finans Norge, har falt betydelig gjennom 2013, og SSB tror de vil fortsette å falle frem til sommeren neste år.

Det betyr at dersom ikke stemningsbølgen faller videre slik SSB ser for seg, men isteden blir liggende flatt på dagens nivå, blir fallet i boligprisene neste år i stedet 0,7 prosent.

- Et stykke inn i neste år, når folk oppdager at dommedag ikke er nær likevel, tror vi det snur mot mer optimisme, sier Eika til DN.

- Massive nyheter
Forsker Eilev Jansen, som har utarbeidet modellen, forklarer pessimismen blant annet med at mediene i det siste har gitt et inntrykk av at de økonomiske utsiktene er dårlige.

Han peker på at en pessimisme typisk vil påvirke boligprisene ved at mange velger å selge boligen før de kjøper ny, noe som trekker prisene ned.

- Husholdningene ser rundt seg, og de blir påvirket av massive negative nyheter, sier Jansen.

Slik tror SSB at boligprisene skal utvikle seg fremover, prosentvis endring fra året før:

Slik så SSBs prognoser ut i mai i år, prosentvis endring fra året før:

Les hele saken i lørdagens utgave av Dagens Næringsliv på papir, Ipad eller som e-avis.

Les mer om boligmarkedet på DN.no:
SSB: Boligprisene skal ned til neste år
- Ved utgangen av 2015 vil prisene være 15 til 20 prosent lavere enn i dag
- Overraskende at ikke forventningene til prisfall er sterkere
- De er helt på jordet, de som spår et boligprisfall på 20-30 prosent
Svakeste novembertall siden finanskrisen: Boligprisene fortsetter fallet

Les også: Venter svakere vekst i Norge

Open all references in tabs: [1 - 7]

Leave a Reply